Hyppää pääsisältöön

Osallisuusfoorumissa keskityttiin hyvinvointiin ja asiakasosallisuuteen

25.11.2021

Ryhmätöissä kerättiin näkökulmia lasten, nuorten ja perheiden osallistamiseen OmaKS.fi-palvelun kehittämisessä sekä keskusteltiin digitaalisten palveluiden ja -kohtaamisten erityispiirteistä.

Osallisuusfoorumissa tiistaina 23.11.2021 keskisuomalaiset järjestöt, ammattilaiset, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset ja asukkaat kokoontuivat keskustelemaan osallisuuteen liittyvistä teemoista, eri kohderyhmien näkökulmista. Foorumi kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja se on avoin kaikille. Foorumi ei vaadi sitoutumista, mukaan voi tulla joustavasti missä vaiheessa tahansa.  

Tilaisuudessa kuultiin OmaKS.fi –palveluun tulossa olevista uusista sisällöistä sekä osallisuuden linkittymisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön Keski-Suomessa.  

-Päivän tavoitteena oli tarjota kerätä osallistujilta kommentteja ja näkökulmia Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa tehtävän kehittämistyön tueksi – ja siten tarjota avoin areena kaikille kiinnostuneille osallistua kehittämistyöhön, kertoo projektipäällikkö  Arto Lampila  Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista. 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut OmaKS.fi:ssä  

Projektipäällikkö Hanna Hämäläinen ja projektityöntekijä Anu Piispanen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista esittelivät OmaKS.fi:hin, Keski-Suomen digitaaliseen sosiaali- ja terveyskeskukseen valmisteilla olevia lasten, nuorten ja perheiden osioita, joiden on tarkoitus avautua vuoden 2022 alkupuolella. 

Foorumin osallistujilta kerättiin ryhmätöissä näkökulmia lasten, nuorten ja perheiden osallistamiseen, keskusteltiin digitaalisten palveluiden ja -kohtaamisten erityispiirteistä sekä pohdittiin kuntien ja Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuuden rakenteiden linkittymistä.  

OmaKS.fi -uusien sisältöjen kehittäminen jatkuu sisältötyöryhmissä. Suunnitelmana on osallistaa nuoria, lapsiperheitä ja asiantuntijoita kommentoimaan ja kehittämään sisältöjä alkuvuodesta 2022.  

Osallisuus hyvinvoinnin edistämisessä  

Hyvinvoinnin edistäminen on vaikuttavaa työtä, ja se näkyy laajalti palveluissa ja rakenteissa. Hyvinvointialueella ja kunnilla on lakisääteisiä hyvinvointiin edistämisen tehtäviä kuten hyvinvointiohjelman laadinta sekä vuosittaisen yhteiset neuvottelut. Haluamme tehdä hyvinvointityötä laaja-alaisesti Keski-Suomessa ja ottaa siihen mukaan järjestöt ja asukkaat.  

Keski-Suomen hyvinvointiohjelma vuosille 2021-2023 on valmistunut hyväksyttiin kesällä 2021 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksessa. Ohjelma menee myös keväällä 2022 Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston hyväksyttäväksi. Keväällä 2021 Keski-Suomen järjestöillä ja asukkailla oli avoin kommentointimahdollisuus ohjelmaan.  
 
Hyvinvointiohjelmaan voit tutustua Hyvinvoinnin edistäminen -verkkosivullamme

Tilaisuuden materiaalit 

Lisätietoja: 

Arto Lampila, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 312 5271, arto.lampila(at)jyvaskyla.fi