Hyppää pääsisältöön

Hyvinvoinnin edistäminen

Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistus koskettaa kaikkia keskisuomalaisia, noin 273 000 asukasta (tilanne 10/2021). Hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 1.1.2023.

Tähtäämme asukkaan hyvään arkeen

Keski-Suomeen on laadittu laaja hyvinvointiohjelma, joka linjaa maakunnan hyvinvointityötä seuraaville vuosille 2021-2024. Koko maakunnan yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva keskisuomalainen asukas. Haluamme tarjota asukkaille rakenteet ja puitteet hyvinvoinnin mahdollistamiseksi, jossa ennalta ehkäisevät palvelut korostuvat.

Hyvinvointiohjelma perustuu tutkittuun tietoon keskisuomalaisten asukkaiden hyvinvoinnin tilasta, joka kerättiin vuosina 2017-2020 ja se raportoitiin hyvinvointikertomuksen muodossa, (löydät hyvinvointikertomuksen sivun alaosasta liitetiedostona).

Tiedon pohjalta tulevaisuuden kehittämistyölle määriteltiin viisi kärkeä, jotka kuvataan hyvinvointiohjelmassa (löydät hyvinvointiohjelman sivun alaosasta liitetiedostona).

Mitä tarjoamme sinulle? Hyvinvointiohjelman viisi kärkeä:

1. Hyvinvointi investointina ja elinvoimana

 • Hyvinvointisi on Keski-Suomen maakunnan strateginen tahtotila.
 • Keski-Suomessa on vahvaa hyvinvoinnin, liikunnan ja terveyden edistämisen osaamista ja verkostoyhteistyötä.
 • Hyvinvointityötä kehitetään tuottamalla uusia ratkaisuja tutkimus-, koulutus ja innovaatiotoiminnalla.

2. Hyvinvointia lähiympäristöstä ja yhteisöllisyydestä

 • Keski-Suomen ainutlaatuinen ja monimuotoinen luonto tarjoaa mahdollisuuksia ja merkitystä hyvinvoinnillesi
 • Löydät luonnon moninaisuuden ja lähellä olevat luontokohteet
 • Yhteiset kohtaamispaikat ja yhteisöllisyys tarjoavat sinulle keinoja yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

3. Vastuullinen, osallistuva ja aktiivinen asukas

 • Sinulla on mahdollisuuksia ja työvälineitä oman ja läheistesi hyvinvoinnista huolehtimiseen.
 • Asukkailla ja järjestöillä on mahdollisuus osallistua palveluiden ja elinympäristön kehittämiseen.
 • Saatavillasi on yhdenvertaiset kulttuuri- ja liikkumismahdollisuudet.

4. Työ- ja työllistymiskyky osana hyvinvointia

 • Työ- ja työllistymiskykyäsi ylläpidetään ennakoivan ja varhaisen tuen keinoin. Panostamme muun muassa työhyvinvointiin, elintapoihin liittyviin tekijöihin, sosiaalisten suhteiden merkitykseen sekä organisaatioiden johtamiskulttuuriin.
 • Osatyökykyisten asukkaiden työ- ja työllistymiskykyä tuetaan moniammatillisesti.

5. Väestörakenteen muutoksen ennakointi ja siihen reagointi

 • Väestörakenteen muutokseen varaudutaan hyödyntämällä ennustetietoa sekä sovittamalla palvelut vastaamaan väestörakennetta.
 • Työvoiman saatavuus turvataan maakunnan veto- ja pitovoimalla sekä työperäisellä maahanmuutolla. Keski-Suomi on haluttu maakunta lapsiperheille, valmistuneet opiskelijat jäävät Keski-Suomeen, maahanmuuttajat oppivat suomen kielen ja työllistyvät kotouttamisohjelmien avulla.
 • Sinulla on hyvät digitaidot ja käytät digitaalisia palveluita perinteisten palveluiden rinnalla. Saat riittävästi palveluohjausta ja tiedät mitä palveluita on tarjolla.
Image
Hyvinvointiohjelman viisi painopistettä


Hyvinvoinnin edistäminen meillä

Hyvinvoinnin edistäminen on vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä, ja se näkyy palveluissa ja rakenteissa, kaikessa tekemisessä. Hyvinvointialueella ja kunnilla on lakisääteisiä hyvinvointiin edistämisen tehtäviä kuten hyvinvointiohjelman laadinta sekä vuosittaisen yhteiset neuvottelut. Haluamme tehdä hyvinvointityötä laaja-alaisesti Keski-Suomessa ja ottaa siihen mukaan järjestöt ja asukkaat. Hyvinvointityö vaatii suunnitelmallisuutta, jatkuvaa toimenpiteiden ja vaikutusten arviointia sekä resurssointia.

Hyvinvointi syntyy ja näkyy arjessa, se ulottuu liikuntapaikoista puhtaaseen juomaveteen ja aurattuihin pyöräteihin - kaikkiin kunnan ja hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluihin.  Hyvinvointia edistetään esimerkiksi varhaiskasvatuksen, neuvolan, opetuksen- ja kulttuurin, suunterveydenhuollon, vammaisten ja ikäihmisten palveluissa sekä teknisessä toimessa. 

Image
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen Keski-Suomen hyvinvointialueella

 

Tutustu hyvinvointikertomukseen ja -ohjelmaan

Keski-Suomen hyvinvointiohjelma vuosille 2021 – 2024
Keski-Suomen hyvinvointikertomus 2017-2020