Hyppää pääsisältöön

Lomakkeet

Vaaratapahtumailmoitus

Tee sähköinen ilmoitus vaaratapahtumasta tästä

Jos huomaat puutteita potilasturvallisuudessa, ota asia puheeksi kertomalla havaintosi heti suoraan henkilökunnalle. Paperinen ilmoituslomake ja palautuskuori löytyvät jokaisen osaston tai poliklinikan aulasta ilmoitustaulun läheisyydestä.

Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä. Halutessasi voit ilmoittaa siinä yhteystietosi, jolloin sinuun voidaan myöhemmin ottaa yhteyttä tapausta selviteltäessä.

Potilaan/läheisen tekemät vaaratilanneilmoitukset tallentuvat sähköiseen järjestelmään, josta ne ohjautuvat potilasturvallisuuskoordinaattorille. Hän käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti.

Ilmoitusten käsittelyssä painopiste on potilasturvallisuuden parantamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Henkilökohtaista hoitoa koskevia kysymyksiä ei käsitellä tämän vaaratilanneilmoitusjärjestelmän kautta.

Ikääntyneiden palveluiden lomakkeet

Sähköinen Oma arvio -lomake, Jyväskylä

Lomake on tarkoitettu itsearviointiin ikääntyneen tai muuten arjessa apua tarvitsevan henkilön avun tarpeen ja saatavilla olevien palvelujen kartoittamiseksi. Vastatkaa kysymyksiin parhaan tietonne mukaisesti. Jos vastaate läheisen puolesta, ajattelkaa hänen tilannettaan. Täytetyn lomakkeen voi lähettää eteenpäin palveluohjaajalle, mutta se ei ole välttämätöntä. Jos lähetätte lomakkeen, palveluohjaaja ottaa teihin yhteyttä 7 arkipäivän sisällä.

Lomakkeeseen.

Hautausavustushakemus

Huoli-ilmoitus

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

Muistutukset

Omaishoidontuen hakemus

Lastensuojeluilmoitus

Täydentävän ja tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemuslomake

Vammaispalvelujen lomakkeet

Henkilökohtainen apu

Tietopyynnöt

Korvausanomus

  • Korvausanomus omaisuuden katoamisesta tai vahingoittumisesta