Hyppää pääsisältöön
Sote-ammattilainen keskustelee potilaan kanssa.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen

Tavoitteenamme on turvata hyvät ja laadukkaat elämän loppuvaiheen palvelut kaikille keskisuomalaisille.

Kehittämistyötä teemme yhdessä muun muassa Kotisairaalaverkosto Keski-Suomeen -hankkeen, Sairaala Novan, terveyskeskussairaaloiden, kotihoidon, asumispalveluiden sekä Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa hoidon ja palveluiden kehittämiseksi. 

Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma

Edistämme elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman käyttöönottoa. Hoitava lääkäri, hoitaja, potilas ja läheinen keskustelevat ja sopivat yhdessä hoitolinjauksesta, hoidon rajauksista, potilaan hoitotahdosta, toiveista sekä tuen ja palveluiden tarpeista ja kirjaavat nämä hoitosuunnitelmaan. Ennakoivan hoitosuunnitelman avulla on mahdollista parantaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatua sekä välttää esimerkiksi tarpeettomia päivystyskäyntejä ja sairaalasiirtoja. 

Palliatiivinen keskus

Olemme valmistelleet Keski-Suomen hyvinvointialueelle palliatiivisen keskuksen, jossa toimii palliatiivinen poliklinikka, kotisairaala, palliatiivinen osasto sekä psykososiaalisen tuen palvelut. Palliatiivinen keskus käynnistyi vuoden 2023 alussa. Palliatiivisella poliklinikalla muun muassa arvioidaan potilaan kokonaistilannetta ja hoidon tarvetta, annetaan kokonaisvaltaista ja oireenmukaista hoitoa sekä laaditaan suunnitelma hoidon etenemisestä yksilöllisen tarpeen mukaan. Poliklinikan hoitajakonsultti tukee, neuvoo ja ohjaa ammattilaisia, jotka työskentelevät palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevien potilaiden kanssa. Palliatiivisella osastolla on erityisosaamista haastavien elämän loppuvaiheen tilanteiden hoitoon. Palliatiivisen poliklinikan hoitajakonsultaatiot ja palliatiivinen osasto ovat koko Keski-Suomen hyvinvointialueen hyödynnettävissä. 

Psykososiaalisen tuen vahvistamiseksi tarjoamme perheterapeutin palveluita elämän loppuvaiheeseen kaikille keskisuomalaisille. Perheterapeutti on tukena ja apuna esimerkiksi, kun oma sairaus tai elämäntilanne mietityttää, asioista on vaikea puhua omien läheisten kesken tai huoli lapsesta, puolisosta tai läheisestä on herännyt. 

Pyrimme siihen, että jokaisella olisi halutessaan mahdollista olla omassa kodissa saattohoitovaiheessa, jos läheisten on mahdollista osallistua tiiviisti hoitoon. Palliatiivisessa keskuksessa toimiva kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa ja tukea noin puolen tunnin ajomatkan päähän Jyväskylästä. Laajennamme kotisairaalatoimintaa kauempana Jyväskylässä olevien terveyskeskussairaaloiden osastojen yhteyteen, jotta esimerkiksi kotisaattohoidon toteutumisen edellytykset parantuisivat. Yhteistyössä ensihoidon kanssa olemme valmistelleet ja ottaneet käyttöön ensihoidon saattohoitoprotokollan, jonka tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa kotisaattohoitopotilaiden hoitoa sekä välttää tarpeettomia tutkimuksia ja siirtoja päivystykseen ja osastolle. 

Osaamisen vahvistaminen

Olemme käynnistäneet palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäjäverkoston sekä alueelliset työryhmät palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen vahvistamiseksi. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Saattohoitopassi-koulutusta on suoritettu laajasti osastoilla ja ikääntyneiden palveluissa. Lisäksi olemme tukeneet keskisuomalaisia julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten osallistumista Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutukseen. 

Lisätietoja:

  • Mari Rantamäki, projektipäällikkö, palveluketjut, p. 050 311 8609, mari.rantamaki(at)jyvaskyla.fi