Hyppää pääsisältöön
Kaksi poikaa leikkivät pallolla.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Ohjelmassamme kärkenä ovat kasvavat, digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Työmme näkyvin tuotos on Omaks.fi-palvelu, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus, jonka palveluita, sisältöjä ja laajenemista valmistelemme koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Painopisteemme ovat

  • Palveluiden saatavuus
  • Palveluketjut (diabetes, palliatiivinen hoito ja saattohoito sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut)
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • Sosiaalihuolto
  • Kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille

Kärkenä meillä ovat kasvavat, digitaaliset palvelut. Mukana ovat kaikki Keski-Suomen kunnat ja kuntayhtymät. Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2020–2023, ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Hanketta hallinnoi 31.12.2022 asti Jyväskylän kaupunki.

Hankesuunnitelma

Tutustu Keski-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankesuunnitelmaan.

Ohjelman tavoitteet

  • Parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
  • Siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • Varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
  • Vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja toimivuutta
  • Hillitä kustannusten kasvua

Innokyla.fi

Kaikille avoin Innokylä kokoaa kehittämistyön tulokset ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen. Myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tulokset kootaan Innokylään.