Hyppää pääsisältöön
Kaksi sote-ammattilaista keskustelevat tietokoneen ääressä.

Vastaanottojen moniammatillinen toimintamalli

  

Eri ammattilaisten tiiviiseen yhteistyöhön perustuva moniammatillinen toimintamalli on yksi vastaanottopalveluiden kehittämiskohteistamme.

Tavoitteenamme on

  • nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakkaan hoitoon pääsyä
  • parantaa hoidon laatua ja jatkuvuutta 
  • hyödyntää monipuolisesti digitaalisia mahdollisuuksia vastaanottopalveluissa
  • tunnistaa ne asiakkaat, jotka hyötyvät pysyvämmästä hoitosuhteesta ja yksilöllisemmästä terveys- ja hoitosuunnitelmasta

Kun asiakas tarvitsee ammattilaista, häneltä tarkistetaan yhteydenoton yhteydessä laajemmin terveyteen, hyvinvointiin, elämäntapoihin, mielialaan sekä työllisyystilanteeseen liittyviä tekijöitä sekä tarkastellaan edellisen vuoden käyntimääriä. Toimintamallilla pyritään löytämään ne asiakkaat, joilla on seurantaa vaativa pitkäaikaissairaus, paljon käyntejä terveyspalveluissa tai jotka hyötyvät pysyvämmästä hoitosuhteesta. Heille pyritään tarjoamaan entistä vaikuttavampaa ja jatkuvampaa hoitoa ja osoittamaan oma tiimi/yhteyshenkilö.

Moniammatillisen toimintamallin mukaisesti terveysaseman ammattilaiset, lääkärit, sairaanhoitajat, mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset, sosiaaliohjaajat ja jatkossa myös muut ammattilaiset esimerkiksi fysioterapeutti, diabeteshoitaja ja suun terveydenhuollon ammattilainen tekevät tiivistä tiimityötä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on käynnistetty toimintamallia Jyväskylän Sampoharjun terveysasemalla. Nyt valmistelemme toimintamallin käyttöönottoa koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Keväällä 2022 aloittaneet tiimimallivalmentajat suunnittelevat muun muassa mallin jalkautuksen aikataulua, valmennuksen sisältöjä sekä ovat apuna vastaanottojen oman toimintamallin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Olemassa olevia hyviä käytänteitä tullaan jatkamaan.

Vastaanottojen moniammatillinen toimintamalli -asiakaskysely

Kerro, miten onnistuimme ja missä asioissa voisimme parantaa? Vastaa lyhyeen kyselyyn lomakkeella ja vaikuta oman terveysasemasi toiminnan kehittämiseen. Kiitos vastauksestasi ja ajastasi. Lisätietoja asiakaskyselystä verkkosivullamme.

Kokemuksia toimintamallista

Yleislääketieteen erikoislääkäri Livia Karhun kokemuksia Jyväskylän Sampoharjun terveysasemalta.
Sairaanhoitaja Sari Eskolan näkökulma Jyväskylän Sampoharjun terveysasemalta.