Hyppää pääsisältöön

Luovuttaville organisaatioille annettiin suosituksia

19.11.2021

Valmisteleva toimielin on antanut henkilöstöään hyvinvointialueelle luovuttaville organisaatioille suositukset, joiden toivotaan auttavan palveluiden turvaamisessa ja henkilöstön siirroissa.

Kuntatyönantajien yleiset ohjeet painottavat, etteivät henkilöstään luovuttavat organisaatiot saa vaikeuttaa omilla päätöksillään valtakunnallisen prosessin toimeenpanoa.

Mahdollisia korotuksia tehtäväkohtaisiin palkkoihin suositellaan Kuntatyönantajan ohjeessa tehtävän maltillisesti. Tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella muutoksia voi tehdä ja tehdään, mikäli tapahtuu vaativuusmuutoksia. Tasokorotuksista suositellaan pidättäytymään. Rekrytointitilanteissa olisi hyvä miettiä tarvittaessa esimerkiksi rekrylisiä. Uusia, siirtyvää henkilöstöä koskevia tva-järjestelmiä ei kannata lähteä tekemään.

Voimassa olevia virka- ja työehtosopimusmääräyksiä, paikallista palkkausjärjestelmää sekä paikallisia sopimuksia luonnollisesti noudatetaan. Kuntien ja kuntayhtymien on kuitenkin Kuntatyönantajien ohjeen mukaan pidättäydyttävä tekemästä tasakorotuksenomaisia, harkinnanvaraisia palkankorotuksia, jotka nostavat kustannuksia uusissa yksiköissä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kuntatyönantajat korottaisivat henkilöstön palkkoja juuri ennen henkilöstön siirtymistä hyvinvointialueelle.

Siirtymä hyvinvointialueelle ei yksin ole määräaikaisuuden peruste

Tarvittava sote- pelastustoimen henkilöstö palkataan tarpeen mukaan vakituisiin tai määräaikaisiin tehtäviin. Määräaikaisia palkataan myös vuodenvaihteen 2022–2023 yli ulottuvin sopimuksin, jos määräaikaisille on tarvetta toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi.

Harkintaa käytetään tapauskohtaisesti hallintotehtävien, toimistotehtävien sekä esimiestehtävien osalta. Tapauskohtaista harkintaa tarvitaan myös sen punnitsemiseen, voidaanko tiettyyn tehtävään haettavaa tai valittavaa henkilöä käyttää hyvinvointialueella muihin tehtäviin.

Uudistusta sinällään ei yksin voi pitää määräaikaisuuden perusteena, vaan siihen tarvitaan työsuhteissa työsopimuslakiin perustuva syy.

– Uudistushan voi aiheuttaa tilanteita, joissa nykyisissä organisaatioissa tulee henkilöstöjärjestelyitä tai -supistuksia. Toisaalta sote-organisaatioiden hallintotehtävät siirtyvät hyvinvointialueelle. Tapaus kerrallaan pitää nämä katsoa ja määräaikaisuuden perustelujen tulee käyttämishetkellä olla selvät ja todelliset, Hallberg linjaa.

Paikalliset sopimukset joudutaan irtisanomaan

Soten ja pelastustoimen henkilöstöä koskevat paikalliset sopimukset suositellaan irtisanottaviksi niin, että ne päättyvät 31.12.2022. Jos sopimus on tehty koko henkilöstön kanssa, ei siitä voi irrottaa esimerkiksi pelkkää sote-henkilöstöä, vaan sopimus on irtisanottava kokonaan. Uusi paikallinen sopimus voidaan neuvotella kuntaan jäävää henkilöstöä varten. Jos näin toimitaan, uudet sopimukset neuvotellaan hyvissä ajoin vuonna 2022.

Kuntien toivotaan kannustavan henkilöstöään tilanteen salliessa pitämään säästövapaitaan ja käyttämään liukuvan työajan saldoaan vuoden 2022 aikana. Säästövapaiden pitäminen pienentäisi hyvinvointialueelle siirtyvää lomapalkkavelkaa.

Jos työaikapankista on sovittu paikallisesti, saldot tulevat pidettäviksi tai maksettaviksi, kun paikallinen sopimus irtisanotaan.

Suositus kannustaakin infoamaan henkilöstöä sopimusasioista hyvissä ajoin.

 

Lisätietoja:

•                   Riitta Hallberg, väliaikainen valmistelutoimielin: yhteistoimintaelimen ja henkilöstöjaoston puheenjohtaja, riitta.hallberg(at)saarikka.fi, p. 044 459 8946