Hyppää pääsisältöön

ICT-jaoston vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin mm. saatua avustusrahoitusta

12.1.2022

Haettua pienemmän avustussumman lisäksi keskustelua herättivät sote-lainsäädäntöön tulevat muutokset.

11.1. järjestettiin vuoden ensimmäinen ICT-jaoston kokous. Käsiteltäviä asioita oli paljon ja aiheina olivat mm. rahoituksen tilanne, hankesuunnitelman päivittäminen, muissa jaostoissa vieraileminen sekä sote-lainsäädäntöön tulevat muutokset.

Kokouksessa käytiin läpi avustusrahoituksen tilanne. Saatu avustussumma on huomattavasti haettua summaa pienempi, mitä jo etukäteen uumoiltiinkin. Jaosto on joutunut tekemään ja jatkaa edelleen karsintaa niistä toimista, joita voidaan siirtää tehtäväksi vuodelle 2023. Työn on haastavaa ja vertaistukea tullaan hakemaan myös muiden hyvinvointialueiden ICT-valmistelijoilta. Hankesuunnitelman priorisointia tehdään huomioiden muutoksen kannalta välttämättömät asiat. Myönnetty rahoitus ei kata kaikki tarvittavia asioita ja siksi asiaa on käsiteltävä väliaikaisessa valmistelutoimielimessä sekä yhteistyössä ministeriöiden kanssa.

ICT-jaoston on ansiokkaasti vieraillut muiden jaostojen kokouksissa viime vuoden puolella ja vierailuja vielä jatketaan nyt tammikuussa. Seuraavaksi ICT-jaoston jäseniä vierailee Sote-jaoston kokouksessa 14.1. ja Yhdyspintajaoston kokouksissa 26.1. Kokouksissa on tavoitteena edistää jaostojen yhteistä tekemistä ICT-muutoshankkeen ja jaostojen edustamien toiminallisten kokonaisuuksien välillä.

Jaoston kokouksessa käsiteltiin luonnosta lausunnosta sote-lakien muutokseen. ICT:n osalta muutoksissa ehdotetaan hyvinvointialueelle mahdollisuutta ostaa tukipalveluita kunnilta – ICT ja tietohallinnonpalvelut ovat yksi tukipalveluihin kuuluva tehtävä. Muutos nähtiin oikeansuuntaisena, mutta riittämättömänä. Siirtymäaikaa pitäisi jatkaa vähintään 2024 vuoden loppuun, jotta järjestelmien ja tietoteknistenpalveluiden siirto voidaan toteuttaa häiritsemättä toimintaa.

Seuraavan kerran ICT-jaosto kokoontuu 25.1.2022.