Hyppää pääsisältöön
Nainen saapuu pyörällä tapaamaan ystäväänsä.

Osallistu ja vaikuta

Hyvinvointialueen palveluita suunnitellaan keskisuomalaisten asukkaiden nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Siksi palveluita ja niiden toimivuutta on tärkeää tarkastella yhdessä ja haluamme kuulla asukkaiden äänen. Huolehdimme siitä, että asukkailla on monipuolisia mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen valmistelun seurantaan, vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan sekä palveluiden kehittämiseen.

Asukkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Keskeisenä tekijänä on asukkaiden äänioikeus aluevaaleissa, joista ensimmäiset käytiin tammikuussa 2022. 

Hyvinvointialuealoite

Hyvinvointialueen jäsenenä sinulla on oikeus tehdä aloitteita koskien hyvinvointialueen toimintaa. Voit tehdä aloitteen joko kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Toimita aloitteesi hyvinvointialueen kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@hyvaks.fi) tai postitse osoitteeseen:

Keski-Suomen hyvinvointialueen kirjaamo
Hoitajantie 1
40620 Jyväskylä

Aloitteesta tulee käydä ilmi:

  • mitä asia koskee
  • aloitteen tekijän nimi
  • kotikunta ja yhteystiedot

Aloitteen käsittelee sellainen hyvinvointialueen viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä niissä asioissa, joita aloite koskee.

Ilmoitamme aloitteen tekijälle kuukauden sisällä, kuka aloitteen käsittelee, kuinka kauan käsittelyssä arviolta kestää ja keneltä hän saa lisätietoja aloitetta koskien. Kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

Palveluita rakennetaan yhdessä

Hyvinvointialueen valmistelun aikana tulemme osallistamaan asukkaita, ammattilaisia ja eri sidosryhmiä palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Järjestämme esimerkiksi keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, asiakasraateja ja osallisuusfoorumeita sekä otamme asukkaita mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Hyvinvointialueella toimivat seuraavat vaikuttamistoimielimet:

  • Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
  • Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto
  • Vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto

Myös viestimällä Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä turvaamme asukkaiden, ammattilaisten, järjestöjen ja muiden sidosryhmiemme riittävän tiedonsaannin.

Osallisuusohjelma

Osallisuusohjelma määrittää Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuuden tavoitteet, toimintatavat, yhdyspinnat ja yhteistyön sekä kehittämisen painopisteet. Hyvinvointialueen toimivan osallisuuden kautta alueen demokratia vahvistuu ja keskisuomalaiset voivat vaikuttaa palvelujensa toimintaan ja kehittämiseen sekä lähialueensa asioihin.

Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuusohjelma liitteineen

Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuusfoorumi

Kehitämme tulevia Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluita Keski-Suomen asukkaille. Yksi tapa kuulla asukkaita ja muita sidosryhmiämme on neljä kertaa vuodessa kokoontuva Keski-Suomen osallisuusfoorumi. Foorumiin ovat tervetulleita Keski-Suomen asukkaat, järjestöt, ammattilaiset, kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoiset. Seuraavan kerran osallisuusfoorumi kokoontuu marraskuussa 2021, josta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa Ajankohtaista-sivulla (linkitys). Foorumi ei edellytä osallistumista kaikkiin tilaisuuksiin. Lämpimästi tervetuloa!

Vuoden 2020 ja 2021 osallisuusfoorumeissa osallistujat ovat olleet mukana vaikuttamassa muun muassa Omaks.fi:n, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen sisältöihin, verkkosivuihin ja viestintään sekä työnalla oleviin osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamalleihin.

Voit antaa meille palautetta Palautelomake-sivulla, sosiaalisen median kanavissamme tai ottamalla yhteyttä suoraan valmistelijoihin. Yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivuiltamme. Sinulla on myös oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan tekemällä aloitteita.