Hyppää pääsisältöön
Aikuinen ja lapsi käsi kädessä.

Lastensuojelun lakisääteinen moniammatillinen asiantuntijaryhmä

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä lastensuojelun lakisääteisen moniammatillisen asiantuntijaryhmän koordinointivastuu siirtyy vuoden 2023 osalta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman erityissosiaalityöntekijälle. Aiemmin asiantuntijaryhmän koordinointi on tapahtunut Keski-Suomen osaamiskeskuksen (Koske) lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän toimesta. Tavoitteena on, että jatkossa Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa palvelun omana tuotantonaan ja ryhmän asiantuntijat löytyvät hyvinvointialueen henkilöstöstä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät voivat käyttää lastensuojelulain mukaisen moniammatillisen asiantuntijaryhmän tukea haastavaksi koettujen asiakasasioiden konsultaatioon. Asiantuntijaryhmä voi avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Asiantuntijaryhmä kootaan kulloisenkin asiakasasian tarpeiden mukaisesti, yhteistyössä vastuusosiaalityöntekijän kanssa. Asiantuntijaryhmän kokoontumisesta kirjataan lausunto, joka toimitetaan kokoontumisen jälkeen vastuusosiaalityöntekijälle.

Asiantuntijaryhmän kokoontumiset vuonna 2023

Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä kokoontuu joka kuun viimeisenä perjantaina klo 9.00–11.30. Poikkeuksena kesä- ja joulukuun ajat. Heinäkuussa moniammatillinen asiantuntijaryhmä on kesätauolla. Kokoontuminen voidaan järjestää joko Teams-etäyhteydellä tai fyysisenä tapaamisena.

Vuoden 2023 kokoontumisajat:

 • pe 27.1. klo 9.00–11.30
 • pe 24.2. klo 9.00–11.30
 • pe 31.3. klo 9.00–11.30
 • pe 28.4. klo 9.00–11.30
 • pe 26.5. klo 9.00–11.30
 • pe 16.6. klo 9.00–11.30
 • pe 25.8. klo 9.00–11.30
 • pe 29.9. klo 9.00–11.30
 • pe 27.10. klo 9.00–11.30
 • pe 24.11. klo 9.00–11.30
 • pe 15.12. klo 9.00–11.30

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät voivat varata aikoja asiantuntijaryhmän kokoontumiseen olemalla yhteydessä erityissosiaalityöntekijä Reeta Kososeen (tarkemmat tiedot alla). Aika tulee varata viimeistään kaksi viikkoa ennen kokoontumista. Ajan varanneen sosiaalityöntekijän toivotaan toimittavan ko. perheen tilannetta kuvaava/kuvaavia asiakirjoja asiantuntijaryhmän koordinoijalle noin viikko ennen kokoontumista. Tällainen asiakirja voi olla esimerkiksi viimeisin asiakassuunnitelma, huostaanottohakemus tai sosiaalityöntekijän yhteenveto perheen tilanteesta. Asiantuntijaryhmä vastaa kokoontumisen aikana ja lausunnossaan sosiaalityöntekijän esittämiin kysymyksiin (1–3 kysymystä).

Koordinoijan yhteystiedot

 • Reeta Kosonen, erityissosiaalityöntekijä, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 183 4159, reeta.kosonen(at)hyvaks.fi