Hyppää pääsisältöön
Sosiaaliohjaaja ohjaa asiakasta.

Laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen sosiaalipalveluissa

Yhteisenä tavoitteenamme on, että Keski-Suomen hyvinvointialueella toteutetaan laadukkaita ja vaikuttavuudeltaan tietoon perustuvia sosiaali- ja terveyspalveluita asiakkaille. Tahtotilana on saada laatu- ja vaikuttavuustyö osaksi ammattilaisten arkea: laatu ja vaikuttavuus näkyvät kaikessa tekemisessä ja ne luovat ikään kuin raamit asiakaskohtaamisiin sekä muuhun toimintaan.  

Asiakas saa tarpeisiinsa vastaavaa, vaikuttavaa ja laadukasta palvelua, jolla edistetään asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat yhteisen hyvän, asiakkaan laadukkaan palvelun, eteen yhteistyössä, saumattomasti. Laatu tarkoittaa asiakkaalle toimivia, yhdenvertaisia ja vaikuttavia palveluita.

Toimenpiteet ja työn eteneminen

Selvitämme laadun ja vaikuttavuuden käytössä olevia mittareita sosiaalipalveluissa Keski-Suomen hyvinvointialueella. Keräämme kokemuksia ja käymme yhteistä keskustelua Keski-Suomessa laadun ja vaikuttavuuden merkityksestä ja muodostamme yhteistä ymmärrystä aiheesta. Tuemme laadukkaiden ja mitattavien palveluiden käyttöönottoa myös rakenteellisen sosiaalityön keinoin.