Hyppää pääsisältöön
Sote-ammattilainen etävastaanotolla.

Kestävän kasvun ohjelma

Hoidon ja palvelujen piirin pääsy on koronapandemian vuoksi hidastunut. Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman kehittämistyön kautta varmistamme, että palvelujen kyky vastaanottaa asiakkaita, jo varhaisesta vaiheesta alkaen, palautuu ennalleen ja paranee. Kehittämistyöllä varaudumme myös mahdollisiin tuleviin pandemioihin.

Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä vähentää koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, hoito-, kuntoutus - ja palveluvajetta. Tavoitteena on myös tukea mielenterveyskuntoutujien työelämään pääsyä ja paluuta sekä työelämässä pysymistä. Toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti haavoittuvassa ja heikossa asemassa oleviin asiakasryhmiin, esimerkiksi pitkäaikaissairaisiin sekä lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joilla on mielenterveyden pulmia tai ongelmia päihteiden käytössä. Kehittämistyön kautta varaudutaan myös mahdollisiin tulevaisuuden pandemioihin.

Palveluita kehitetään palkkaamalla eri alan ammattilaisia suoraan asiakastyöhön, palvelemaan asiakkaita. Rahoituksen turvin Omaks.fi:n, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen, toimintaa laajennetaan maantieteellisesti kattamaan koko Keski-Suomen hyvinvointialue, mikä parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. 

Hankkeessa tullaan luomaan Keski-Suomen hyvinvointialueelle toimintamalli, hyvinvoinnin palvelukonsepti, jonka avulla asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot ovat sekä asiakkaiden että ammattilaisten helposti löydettävissä. Palvelut kootaan digitaaliseen muotoon, ”palvelutarjottimeen”, joka pitää sisällään tarjolla olevia liikunta-, kulttuuri- ja luontopalveluita sekä kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta edistäviä palveluita ja toimintoja.

Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman kanssa.

Tavoitteenamme on

  • asiakkaiden kiireettömään hoitoon pääsyn (7 vuorokauden hoitotakuu) nopeuttaminen ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja
  • korona-pandemian aiheuttaman sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvajeen vähentäminen
  • digitaalisten palveluiden laajentuminen koko Keski-Suomen hyvinvointialue (Omaks.fi-palvelu)
  • vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista: lisätä vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä ottaa käyttöön hoitoon pääsyä edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot

Kestävän kasvun ohjelma Innokylässä

Kestävän kasvun ohjelman henkilöstön yhteystiedot

Image
Euroopan union rahoittama - NextGeneration EU