Hyppää pääsisältöön
Päivi Leikkola

Tietoa keräten ja yhdessä tehden kohti maalia

15.11.2021

Jaoston puheenjohtajien blogisarja 6/6. ICT-jaoston varapuheenjohtaja Päivi Leikkola tiivistää, että jaoston tehtävänä on valmistella ja käynnistää tarvittavat projektit hyvinvointialueen tarvitsemien ICT-ratkaisuiden suunnitteluun ja toteutukseen.  

ICT-jaoston jäsenistö on koottu Keski-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ICT-asioista vastaavista henkilöistä. Jaoston jäsenet varmistavat, että kaikkiin hyvinvointialueen ICT-projekteihin varataan riittävä ja monipuolinen osaaminen eri tahojen näkökulmasta. 

Olemme kokoontuneet tätä kirjoittaessa jo viisi kertaa. Työssä on päästy hyvin vauhtiin ja tahti kiihtyy koko ajan lisää. Olemme kirjava ja osaava joukko eri kuntien ja organisaatioiden ICT-ammattilaisia, joilla on voimakas yhteinen tahtotila tehdä muutoksesta mahdollisimman sujuva. Hyvinvointialueen käynnistyminen 1.1.2023 on ICT:n näkökulmasta lopulta varsin pian.  

Tekemistä riittää runsaasti. Keräämme tietoa kuntien ja organisaatioiden ICT-asiantuntijoilta muutoksen tueksi. Tästä esimerkkinä eri toimijoiden ICT-sopimusten sekä laitteistojen yhdenmukaistaminen, mikä vaatii kartoittamista ja selvittämistä. 

Lähtölaukaus yhteistyölle HyvaKS DigiKS -kickoff-tapahtumassa 

Kuntien ja organisaatioiden ICT-asiantuntijoita kokoontui yhteen 11.11. järjestetyssä HyvaKS DigiKS -kickoff-tapahtumassa. Tilaisuus järjestettiin hybridinä ja paikan päällä ja linjoilla oli yhteensä parhaimmillaan reilusti toistasataa ammattilaista ympäri Keski-Suomen. 

Päivän aikana järjestettiin viisi rinnakkaista työpajaa, joissa käsiteltiin ICT-tiekartan teemoja. Tavoitteena oli löytää yhteinen ymmärrys siitä, mitkä ovat ne kriittisimmät toimet, jotka täytyy ehdottomasti olla valmiina vuoden 2022 loppuun mennessä. Päivän aikana saatiin hyvää keskustelua aikaiseksi ja tärkeitä seikkoja nostettiin puheenvuoroissa esiin. Taas huomattiin, että tekemistä todella on paljon, mutta tilaisuuden ansiosta seuraavia askeleita osataan kohdistaa oikeaan suuntaan. Yhteistyö ja hyvä organisoituminen ovat onnistumisen kulmakivet. 

Yksi maali

ICT-jaoston yksi ensimmäisistä tärkeistä tehtävistä on ollut valmistella ja hakea sote ICT-muutosrahoitukseen liittyvää valtionavustusta. Hakemus lähettiin matkaan lokakuussa ja odotamme ministeriöltä siihen päätöksiä. Avustusta tarvitaan, sillä Keski-Suomen hyvinvointialueen perustaminen tulee vaatimaan laajoja muutoksia ICT-infrastruktuuriin sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmiin.    

ICT-jaoston työ on tärkeää, jotta pääsemme tekemään konkreettista valmistelutyötä hyvinvointialueen laajuisessa kokonaisuudessa eteenpäin.  

ICT-ammattilaisten monipuolinen osaaminen on tärkeää. Meidän tulee panostaa siihen, että saamme jaettua riittävästi valmistelun tietoa sujuvan siirtymisen varmistamiseksi. 

Haluamme ICT-jaostossa varmistaa, että välttämättömät alkuvaiheen askeleet saataisiin hyvin matkaan. Hyvinvointialue on meille kaikille uutta ja vahva hyvä yhteistyö auttaa meitä kaikkia monella tavoin. Teemme työtä yhteen maaliin, Keski-Suomen Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. 

Tutustu ICT-jaostoon ja sen jäseniin.

Päivi Leikkola
ICT-jaoston varapuheenjohtaja 
paivi.leikkola(at)ksshp.fi, puh