Hyppää pääsisältöön

Valmistelun aikataulua vaalittava haasteista huolimatta

19.5.2022

Laajennettu henkilöstötyöryhmä kuuli keskiviikkona signaaleja henkilöstöasioiden valmistelua viivästyttävistä seikoista. Ryhmälle kerrottiin muun muassa, että organisaatiotiedoissa on edelleen täydennystarpeita.

Tarkentuvan tiedon avulla muodostuu uusi Keski-Suomen hyvinvointialueen organisaatio, johon jokainen työntekijä sijoitetaan. Tämä on välttämätöntä esimerkiksi sujuvan palkanmaksun takaamiseksi, totesi kokouksen puheenjohtaja, HR-valmistelija Eeva Aarnio. Tietojärjestelmiin organisaation rakentaminen on erittäin aikaa vievää ja tarkkuutta vaativaa.

Työryhmissä pitää laittaa sormet saveen

Palvelussuhdeasioita valmistelevan työryhmän vetäjä Marjut Nieminen kertoi, että työmarkkinatilanne on heikentänyt ryhmän toimintaedellytyksiä. Erityishaastetta on tullut valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten viivästymisestä.

Niemisen mukaan palvelussuhdeasioita on työstettävä eteenpäin puutteellisinkin sopimustiedoin. On varauduttava siihenkin mahdollisuuteen, että loppuvuonnakaan ei ole paikallisen sopimisen mahdollisuutta valtakunnallisen tilanteen vuoksi.

Nyt valmistellaan palkkaus- ja palvelussuhdeasioiden laajaa kokonaisuutta epävarmuudesta huolimatta varautuen erilaisiin vaihtoehtoihin. Esimerkiksi työaikapankkia valmistellaan tietämättä, voidaanko siitä tänä vuonna sopia. Valmistelijoille on tarvetta. Toivomme, että tultaisiin rohkeasti mukaan kirjoittamaan ja työstämään yhdessä asioita, Nieminen vetosi läsnäolijoihin.

Laajennetussa henkilöstöryhmässä kysyttiin, onko paikallisista sopimuksista tunnistettu sopimuksia, joita ei olisi järkevää irtisanoa. Niemisen mukaan lähtökohta on tehdä uudet hyvinvointialueen näköiset ja toimintaa parhaiten tukevat paikalliset sopimukset. Jos rajattua henkilöstöryhmää koskee sopimus, joka arvioidaan toiminnan kannalta perustelluksi säilyttää, sen irtisanominen arvioidaan. Arviointi tehdään yhdessä yhteistyössä toiminnasta nyt vastaavien ja hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa.  

Eeva Aarnio muistutti, että esimerkiksi työaikapankkisopimukset on irtisanottava, koska hyvinvointialueella ei voi henkilöstön tasavertaisen kohtelun näkökulmasta olla toiminnassa monta erilaista pankkimallia.

Vakituisesta varahenkilöstöstä avain henkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen

Varahenkilöstöryhmän yhteenvedon esitti Tuula Perttula sijaistaen ryhmävetäjä Timo Itäpuistoa. Esityksessä painotettiin selkeää tarvetta varahenkilöstön vahvistamiselle. Työryhmä hahmottelee myös keinoja varahenkilöstön laajentamiseksi.

Perttula kuvasi, kuinka nykyistä laajempi varahenkilöstö vähentäisi vuorojen vaihtoa ja kuormitusta ja osaava varahenkilöstö lisää myös potilas- ja asiakasturvallisuutta. Laajempi varahenkilöstö jättää esihenkilöille enemmän aikaa työyhteisölleen, työn johtamiselle ja sen kehittämiselle, Perttula korosti.

Varahenkilöstö on myös veto- ja pitovoimatekijä. Se tarjoaa mahdollisuuden liikkuvaan työhön. Varahenkilöstö on myös taloudellisempi vaihtoehto kuin yksittäisten vuorojen ostaminen.

Kansainvälisestä rekrytoinnista kartutetaan kokemusta

Ulkomaisen henkilöstön saatavuuden selvittäminen on käynnistetty. Anna-Maija Kääriäinen Joutsasta kertoi ”Kosovosta hoiva-avustajaksi / lähihoitajaksi pohjolaan” -kampanjasta. Joutsaan on tulossa syyskuu-lokakuu kolme hoiva-avustajaa yksi ostopalveluihin ja kaksi Joutsan perusturvaan ikäihmisten palveluihin. He saavat kuuden kuukauden suomen kielen koulutuksen Kosovossa.

Rekrytoidut tulevat hoiva-avustajan tehtävään ja tarkoitus on, että he kahdessa vuodessa suorittavat työskentelynsä ohessa lähihoitajan oppisopimuskoulutuksen. Heillä on taustallaan 2–3 vuoden mittaiset terveydenhuoltoalan koulutukset. Kunta on sitoutunut tukemaan asunnon hankinnassa ja tarjoamaan hoiva-avustajan työn sekä lähihoitaja-oppisopimuspaikan. 

Ulkomaisesta hoivarekrytoinnista hankitaan kokemusta myös Keuruulla ja Laukaassa.

Kokouksessa kuultiin tilannekatsaukset myös HR-järjestelmäkokonaisuudesta, rekrytoinnista sekä veto- ja pitovoiman työryhmän muista alaryhmistä. Lisäksi Eeva Aarnio kertoi kuulumisia 10.5. aluehallituksesta, jossa käsiteltiin Keski-Suomen hyvinvointialueen organisaatiomallia.