Hyppää pääsisältöön

Väliaikainen yhteistoimintaelin keskusteli henkilöstön osallistumisesta, organisaatiosta ja rakenteista

26.4.2022

Yhteistoimintaelin käsitteli 25.4. tuhdin tukun valmisteluasioita. Strategian lisäksi esillä olivat muun muassa hallintosääntö ja organisaatiorakenne.

Erkki Nikkilä esitteli Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian valmistelun aikataulua, jonka seuraavassa vaiheessa esihenkilöiden rooli korostuu.

Esihenkilöt käyvät strategiakeskustelua tiimeissään

Esihenkilöille on lähtenyt viikon 16 päätteeksi ohjeet strategiakeskustelun käymisestä työyksiköissä. Esihenkilöt tuovat keskustelujensa annin esihenkilöiden ryhmän yhteiseen Howspace-työtilaan jatkotyöstöön.

Henkilöstöjärjestöjen edustajat huomauttivat, että joissain työyksiköissä henkilöstöstä osallistumista strategiatyöhön rajoittaa esihenkilön hitaus välittää viestejä ja kyselyitä tiimeilleen. Järjestöt olivat huolissaan, tuleeko henkilöstön ääntä riittävästi kuuluviin esihenkilöiden välittämänä.

Henkilöstön ääntä kuullaan suoraan henkilöstön aamukahveilla, kysymysten kautta tulevana palautteena sekä omien kyselyiden avulla. Erkki Nikkilä kertoi ensimmäisessä strategiakyselyssä tulleen vastauksia 665 keskisuomalaiselta, 716 henkilöstön edustajalta, 121 esihenkilöltä, 77 järjestöltä, 36 vaikuttamistoimielimeltä, 36 yksityiseltä toimijalta, 4 kuntajohtajalta ja 3 seurakuntajohtajalta. Henkilöstö nosti vastauksissaan esille muun muassa hyvän perehdytyksen, osallistamisen muutosten suunnitteluun ja päätöksentekoon, viestinnän, palkkauksen ja yhteiset prosessit. Kritiikkiä tuli ennaltaehkäisevän työn puutteellisuudelle, joka johtaa lopulta suurempiin kuluihin kasvattamalla ongelmia ja pahentamalla niiden laatua.  

Henkilöstöjärjestöjen edustajat ilmaisivat, että olisi eduksi, jos järjestöt pääsisivät osallistumaan keskusteluihin kaikilla foorumeilla. Kati Kallimo kannusti järjestöjä ottamaan askarruttavissa asioissa yhteyttä kokousten välilläkin.

Strategiaan palataan toukokuun yhteistoimintaelimessä.

Hallintosäännön valmistelu

Hallintosäännön valmistelun etenemistä esitteli lakimies Pauliina Mäenpää. Hallintosäännön seuraava vaihe kattaa myös karkean hahmotelman ylätason organisaatiorakenteesta. Ylimmän tason virat tulevat hakuun kesällä.

Hallintosääntö sisältää myös ohjeet julkisuudessakin kiinnostusta herättäneestä valtuustoryhmien ryhmärahasta ja luottamushenkilöiden palkkioista. Esillä on ollut myös ajatus joidenkin ylimpien luottamushenkilöiden tehtävien osa-aikaisuudesta. 

Hallintosääntö etenee seuraavasti:

  • 10.5. aluehallituksen seminaari: evästys
  • 17.5. aluevaltuuston työpaja: evästys
  • 23.5. yhteistoimintaelimen kokous
  • 31.5. aluehallituksen kokous: esitys valtuustolle
  • 14.6. aluevaltuusto: päätös

Rakennevalmistelu aikaistuu

Kati Kallimo kertoi rakennevalmistelu aikaistumisesta. Aluevaltuuston iltakoulussa 12.4. keskustellun perusteella organisaatiorakennetta viedään eteenpäin osana strategiatyötä. Uusi hyvinvointialuejohtaja ehtii mukaan valitsemaan seuraavaa organisaatioporrasta loppukesällä tai alkusyksyllä. Näin valitut johtajat ottavat toimialueensa muutosjohtamisen vetovastuulleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa syksyä.

Rakennekaaviossa on hahmotettu kolme toimialaa: konsernipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastus. Muu ”laatikkoleikki” on vielä kehittelyvaiheessa.

Henkilöstöjärjestöjen edustajat kysyivät, miten lainsäädännölliseen järjestämiseen liittyvä toiminnanohjaus toteutetaan ja kuinka asiantuntijajohtajuus varmistetaan. Kallimo vahvisti, että ne on otettu huomioon ja työ intergraatioryhmissä jatkuu.

Suosituksia luovuttaville organisaatioille

Aluehallitukselle on valmisteltu samat suositukset kuin Vate antoi marraskuussa. Joitakin sanamuotoja on hieman täsmennetty. Suositukset koskevat muun muassa virkojen ja toimien täyttämistä, palkkalinjauksia, paikallisia sopimuksia sekä vuosilomia, saldoja ja niiden pitämistä.  

Seuraavat kokoukset

  • 23.5.2022 klo 9–11
  • 6.6.2022 klo 9–11

Lisätiedot

Riitta Hallberg, väliaikaisen yhteistoimintaelimen puheenjohtaja, HR-vastuuvalmistelija, riitta.hallberg(at)saarikka.fi, p. 044 459 8946