Hyppää pääsisältöön
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö.

Uusia paikallisia sopimuksia pyritään neuvottelemaan syksyn aikana

20.9.2022

Keski-Suomen hyvinvointialue on kutsunut ammattijärjestöjen edustajat koolle 28.9. käymään läpi muun muassa paikallisen sopimisen lähtökohtia, toimijoita ja jatkotoimenpiteitä. Asiaa esiteltiin yhteistoimintaelimen kokouksessa maanantaina.

Kutsu on lähetetty yhteistoimintaelimessä toimiville ammattijärjestöjen edustajille, joiden kautta toivotaan koolle ammattijärjestöjen virallinen edustus. Hyvinvointialue pyytää ammattijärjestöittäin kirjallista ilmoitusta niiden neuvottelijoista syksyn 2022 mahdollisissa paikallisneuvotteluissa.

Hyvinvointialue toivoo mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen

Keski-Suomen hyvinvointialue on kartoittanut luovuttavien organisaatioiden paikallisia sopimuksia ja niiden jatkotarpeita. Koko siirtyvää henkilöstöä koskee tällä hetkellä noin 200 erilaista paikallista sopimusta.

Hyvinvointialueella ei voi olla samasta asiasta useita erilaisia paikallisia sopimuksia. Tämän vuoksi hyvinvointialueelta on lähetetty luovuttaviin organisaatioihin ohjeistus paikallisten sopimusten irtisanomiseksi.

Ohjeen mukaan vain hyvin rajattua ammattiryhmää tai toimintoa koskevat sopimukset voivat siirtyä hyvinvointialueelle. Irtisanottavista tai päättyvistä sopimuksista selvitetään paikallisen sopimisen mahdollisuus syksyn aikana. Lähtökohtana on, että uudet paikalliset sopimukset tai tietyissä tapauksissa työnantajapäätökset olisivat voimassa 1.1.2023 alkaen, palvelussuhdejohtaja Marjut Nieminen kertoi.

Yhteistoiminnan organisaatiota valmistellaan

Riitta Hallberg esitteli yhteistoimintaorganisaation valmistelua. Yhdentyvää organisaatiota eli yhteistoimintaa ja työsuojelua varten kaavaillaan työryhmässä kaksiportaista rakennetta. Samalla mietitään, ovatko yhteistoimintaryhmät alemmalla tasolla toimialakohtaisia, vai onko ryhmiä useita esimerkiksi laajalla sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla.

Henkilöstön edustajat ja itsekin siirtyvään henkilöstöön lukeutuva aluevaltuuston toinen puheenjohtaja Janne Luoma-aho pitivät tärkeänä henkilöstön edustusta johtoryhmissä. Marianne Lukkarila kertoi Jyväskylässä hyvin toimivista työsuojeluyhdyshenkilöistä. Riitta Hallberg totesi, että myös Saarikassa toimitaan samaan tapaan: työntekijöiden ääntä välittävät päätöksentekoon työsuojeluasiamiehet – systeemi toimii hyvin eikä vie kohtuuttomasti työaikaa.

Professiovastuulliset konsernin johtoryhmään

Kokouksessa käsiteltiin myös hallintosäännön neljännen vaiheen valmistelua. Hallintosääntöön on tulossa täydennyksiä, jotka koskevat toimielinrakennetta, johtoryhmärakennetta, professiovastuita, varautumista ja poikkeusoloja sekä toimivallan delegointeja. Jan Tolletin mukaan konsernin johtoryhmään on tulossa henkilöstön edustus. Myös kaikki professiovastuulliset kuuluvat tämänhetkisen suunnitelman mukaan konsernin johtoryhmään.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimon katsaus herätti keskustelun syksyn henkilövalinnoista. Eri puhujat pohtivat, miten hakijan valintatilanteessa kokema mahdollinen pettymys vaikuttaa työilmapiiriin syksyn edetessä. Heljä Siitari muistutti, että on inhimillistä tuntea pettymystä, jos motivoituneena ja pätevänä ei tule haettuun tehtävään valituksi.

Marianne Lukkarila pohti yleisemmin, mikä muuttuu, mitä saadaan tilalle ja kuinka myös suru pitää pystyä ottamaan vastaan: monesta hyvästäkin asiasta joudutaan luopumaan, kun yhtenäistä uutta rakennetaan.

Lisäksi yhteistoimintaelin keskusteli kokousten aikataulusta ja valmistelumateriaalien toimittamisesta edustajien tutustuttavaksi. Kokoukseen osallistui myös aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajiston edustajia.

Lisätiedot

HR-valmistelijat Riitta Hallberg, riitta.hallberg(at)saarikka.fi tai p. 044 459 8946