Hyppää pääsisältöön
Sormi osoittamassa karttaa

Uutinen

Turvallisuuslautakunta käsittelee 24.5. kokouksessaan varautumiseen ja viranomaisyhteistyöhön liittyviä asioita

17.5.2023

Turvallisuuslautakunta käsittelee kokouksessaan 24.5. sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen yhteistyöryhmän nimeämistä sekä selvitystä moniviranomaisyhteistyön laajentamisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettu laki määrittää hyvinvointialueet varautumaan valmiussuunnitelmilla erilaisiin häiriö- ja poikkeusoloihin yhteistyössä alueen pelastustoimen, kuntien ja yhteistyöalueen muiden hyvinvointialueiden kanssa. Hyvinvointialueiden tulee 30.6.2023 mennessä perustaa alueellinen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on yhteensovittaa sosiaali- ja terveydenhuollon valmiutta ja varautumista. Yhteistoiminnallisen valmiussuunnittelun tulee olla valmiina 31.12.2023 mennessä.

Yhteistyöryhmässä tulee olla perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen edustus sekä asiantuntemusta ympäristöterveydenhuollosta ja alueen kuntien varautumisesta. Alueellisen yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi esitetään riskienhallintajohtajaa sekä sihteeriksi valmiuspäällikköä konsernipalveluista. Varapuheenjohtajavalinta tapahtuu esityksen mukaisesti kuntien edustajista ensimmäisen kokouksen järjestäytymisen yhteydessä.

Lautakunnan päätösesityksenä on, että se esittäisi  aluehallitukselle sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen yhteistyöryhmän nimeämistä.

Turvallisuuslautakunta käsittelee selvityksen tekemistä sisäisen viranomaisyhteistyön laajentamisesta

Hyvinvointialue järjestää erilaisia kotiin tuotettavia ympärivuorokautisia palveluita, joiden sisältö vaihtelee luonteeltaan kiireellisistä henkeä tai terveyttä uhkaavista hälytyspalveluista erilaisiin kriiseihin, tai muihin arjen poikkeustilanteisiin reagoivana toimintona. Tällaisten palveluiden yhteensovittaminen on koettu aikaisempien sote-uudistusta valmistelevissa projekteissa onnistumisen mittariksi sekä edellytykseksi.

Selvityksen tavoitteena on tarkastella avoimesti mahdollisuuksia hyvinvointialueen järjestämien palveluiden yhteensovittamiselle ja toiminnan kehittämistä asukaslähtöisemmäksi. Tarkastelun kohteena ovat siten sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen sekä konsernihallinnon tuottamat palvelut ympärivuorokautiset palvelut. Pelastustoimen ja ensihoidon tehtävien lisäksi tällaisia palveluita ovat esimerkiksi kotihoidon ns. turvapuhelinpalvelu, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä akuutit mielenterveyden- tai päihde- ja riippuvuushoidon palvelut. Keinoja yhteistyön laajentamiseksi voivat olla esimerkiksi tilannekuvapalvelut, tekniset päivystyspalvelu sekä asiakasrajapinnassa tapahtuva palvelumuotoilu.

Turvallisuuslautakunnan päätösesityksenä on, että se esittäisi aluehallitukselle selvityksen tekemistä moniviranomaisyhteistyön laajentamisesta Keski-Suomen hyvinvointialueella. Lisäksi lautakunta esittäisi ohjausryhmän perustamista selvityksen toteutusta, tulosten analysointia sekä toimenpide-ehdotusten esittämistä varten. Ryhmä koottaisiin edellä kuvattujen sekä muiden tunnistettujen ympärivuorokautisia kiireellisiä palveluita tuottavien viranomaistahojen edustajista. Ohjausryhmä voisi myös käyttää apunaan ulkopuolista konsulttia. Ohjausryhmä antaisi arvionsa toteutuskelpoisista vaihtoehdoista ja ehdotuksen toteutettavista kokeiluista viranomaisyhteistyön laajentamiseksi.

Esityslistalla on myös ajankohtaisina asioina pelastustoimen sekä pelastuspalveluiden saatavuuden valvonta, jota esittelemässä on pelastusylitarkastaja Jussi Herranen sekä valmiuspäällikkö Jarkko Jäntin ajankohtaiskatsaus hyvinvointialueen varautumiseen . Lisäksi pelastusjohtaja Ville Mensala ja projektipäällikkö Juha Saario esittelevät pelastustoimen riskianalyysin edistymistä kokouksessa.

Kokouksen esityslista

Turvallisuuslautakunnan kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/lautakunnat (suora linkki lautakunnan listaan). Lista on pdf-muodossa.

Lisätietoja:

•  Riskienhallintajohtaja Simo Oksanen, p. 040 552 1263, simo.oksanen(at)hyvaks.fi, turvallisuuslautakunnan esittelevä viranhaltija

Uutista täydennetty ja editoitu sanamuotoja 17.5. klo 21.05