Hyppää pääsisältöön

Sote-palvelut valmistelutyöryhmässä strategiaa, henkilöstöasioita ja tietohuoltoa

28.4.2022

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen järjestämistehtävään liittyy valtavasti eri asiakokonaisuuksia. Sote-palveluiden valmistelutyöryhmä kokoontui eri teemojen ympärille 22.4.2022.

Ryhmän puheenjohtaja Kati Kallimo kertoi hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta ja kuvasi muun muassa hyvinvointialueen johtamista tukevan rakenteen suunnitelmia. Strategiatyön edetessä tulee myös mietittäväksi, millaiset rakenteet vahvistavat hyvinvointialueen alueellista, kansallista ja kansainvälisiä roolia, järjestämistehtävää sekä ihmislähtöisyyttä.

Strategia ja henkilöstöasioiden valmistelu etenee suunnitellusti

Hyvinvointialueen projektijohtaja Erkki Nikkilä esitteli työryhmälle strategiaprosessin tilannekatsauksen. Työ etenee suunnitellusti ja aikataulussa. Materiaalia työn tueksi on saatu eri sidosryhmiltä: henkilöstöltä, kuntien johdolta ja vaikuttamistoimielimiltä, asukkailta, järjestöiltä, yksityisiltä toimijoilta, seurakunnilta ja muilta sidosryhmiltä. Kaikki nykyiset siirtyvien organisaatioiden esihenkilöt ovat saaneet strategiatyön keskustelualustalle linkin ja nyt olisi erittäin tärkeää, että jokaisessa työyhteisössä käytäisiin ohjeen mukainen hyvinvointialueen strategiakeskustelu ja vastattaisiin esitettyihin kysymyksiin. Tämä on tärkeää osallistumista hyvinvointialueen valmisteluun meiltä kaikilta.

Henkilöstö-asioiden valmistelun etenemisestä kertoi HR-vastuuvalmistelija Riitta Hallberg. Hyvinvointialuejohtajan rekrytointiprosessi on meneillään, johtajan valinta on tarkoitus tehdä 14.6.2022 aluevaltuustossa. Henkilöstön siirtosuunnitelma ja -sopimus on aluehallituksen ja -valtuuston käsittelyssä huhtikuussa. Yhteistoimintamateriaali on toimitettu luovuttaville organisaatioille ja toiseen vaiheen tiedon keruu on käynnistymässä.

Luottamusta ja yhteisen ymmärryksen luomista

Simo Oksanen Muuramesta toi esiin hyvinvointialueen valmistelun kokonaisuutta ja kertoi käymistään keskusteluista eri valmistelutyöryhmien kanssa. Oksasen mukaan kokonaisuus etenee hallitusti ja loogisesti. Hän kiitti siitä, että organisaatiorakenteen ja vastuiden määrittelemistä on aikaistettu, sillä se vaikuttaa merkittävästi moniin työryhmissä valmisteltaviin ja ratkaistaviin asioihin.

Oksanen muistutti mitä siirtyminen monesta erikokoisesta ja osittain hyvin eri tavoin toimivasta organisaatiosta yhteen tarkoittaa konkreettisesti, esimerkkeinä hän käytti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen eroja nykyorganisaatiossa, asiantuntijatehtävien laajuuden vaihtelevia tehtäviä sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Oksanen painotti, että vaihtoehtoisia toteutusmalleja tulee punnita tarkoin eri kanteilta ennen kuin päädytään yhteen yhteiseen.

Tietohuolto korostuu hyvinvointialueen valmistelussa

Suvi Tikander Äänekoskelta kertoi tietohuollosta sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Tietohuolto tarkoittaa sitä, että asiakastieto on järjestelmissä asianmukaisella tavalla laadittua. Asiakastiedon on oltavat mahdollisimman ajantasaista, asianmukaisesti ja ajantasaisesti laadittua ja sen tulee noudattaa dokumentoinnin ja arkistoinnin vaatimukset. Oleellisessa roolissa on ammattilaisten kirjaamisosaaminen, johon pohjautuu tiedolla johtamiseen tarvittavan datan laatu. Hyvinvointialueen tiedolla johtamisen valmisteluryhmä valmistelee parhaillaan tietohuoltoon liittyviä asiakokonaisuuksia Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Työryhmien työskentely ja seuraava tapaaminen

Sote-palvelut työryhmän alla työskentelee neljä integraatiotyöryhmää: Perheiden palvelukokonaisuus, Laaja-alainen sote-keskus, Sairaalapalvelut ja Koti- ja asumispalvelut. Ryhmät ovat järjestäytyneet tammikuussa ja kokoontuneet tiiviisti viikottain. Ryhmissä valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelun järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuutta. Tällä hetkellä ryhmät tiivistävät tuottamiaan sote-palveluiden palvelukuvauksia ja palveluiden myöntämiskriteereitä, suunnittelevat organisaatiorakenteita ja valmistelevat kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävää yhdyspintatyötä.

Valmistelutyöryhmän seuraava tapaaminen on perjantaina 20.5.2022.

Lisätietoja:

  • Kati Kallimo, sote-palvelut valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, vt. hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi