Hyppää pääsisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi valtionavustusta Keski-Suomeen

28.4.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Keski-Suomeen hankeavustuksena yhteensä 1 527 000 euroa Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyvän hankkeen toteuttamiseen.

Ensimmäisen vaiheen valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.1.−31.12.2022 syntyviin kustannuksiin.

Valtionavustuksen hakuun sitoutuivat alkuvuodesta 2022 kaikki Keski-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät ja hakijana toimi Jyväskylän kaupunki, joka hallinnoi hanketta vuoden 2022 ajan. 1.1.2023 alkaen hanketta hallinnoi Keski-Suomen hyvinvointialue. Hanke liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee Euroopan unionin kertaluontoisesta elpymisvälineestä (Next generation EU).  

Nopeammin hoitoon ja toimia koronan aiheuttamaan vajeeseen

Hankkeen taustalla on se, että hoidon ja palvelujen piirin pääsy on korona-pandemian vuoksi hidastunut ja joillain asiakasryhmillä jopa keskeytynyt kokonaan. Hankkeen avulla varmistetaan, että palvelujen kyky vastaanottaa asiakkaita, jo varhaisesta vaiheesta alkaen, palautuu ennalleen ja paranee. Kehittämistyön kautta varaudutaan myös mahdollisiin tulevaisuuden pandemioihin.

Hankerahoituksen edellytyksenä oli, että hankkeen avulla nopeutetaan asiakkaiden kiireettömään hoitoon pääsyä (7 vuorokauden hoitotakuu) sekä vähennetään korona-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus - ja palveluvajetta. Sen lisäksi tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista: lisätä vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä ottaa käyttöön hoitoon pääsyä edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot.

Digitaaliset palvelut kaikille keskisuomalaisille

Keski-Suomen hankekokonaisuus tulee tarkoittamaan konkreettisesti sitä, että palveluita kehitetään asiakastyötä tekemällä ja palkkaamalla eri alan ammattilaisia palvelemaan asiakkaita. Rahoituksen turvin OmaKS.fi:n, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen, toimintaa voidaan laajentaa maantieteellisesti kattamaan koko Keski-Suomen hyvinvointialue, joka parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

-Aiomme perustaa myös kiireettömän hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnin keskuksen, ja vapauttaa näin sosiaali- ja terveysasemilla toimivien ammattilaisten aikaa erityisesti niiden asiakkaiden palveluun, jotka hyötyvät kasvokkaisesta palvelusta. Terveysasemien ja digitaalisen sote-keskuksen välinen saumaton ja moniammatillinen yhteistyö tuo asiakkaille etua. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen tekeminen asiakkaiden parhaaksi tulee olemaan hankkeen punainen lanka, kertovat Anu Pihl ja Tiina Koponen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta.

Hanke tulee käynnistämään rekrytoinnit toukokuusta alkaen.

Lisätietoja:

  • Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 050 311 8075 tiina.koponen(at)jyvaskyla.fi
  • Anu Pihl, ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma p. 050 312 5276, anu.pihl(at)jyvaskyla.fi