Hyppää pääsisältöön
Pirjo Salminen perheterapeutti

Perheterapeutilta tukea parantumattoman sairauden ja elämän loppuvaiheen hoitoon

11.4.2022

Palveluun kuuluu kiireettömät tapaamiset, joita järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Usein ulkopuolisen avulla on helpompi puhua vaikeistakin asioista.

Kun sairauteen ei ole parantavaa hoitoa ja se on kuolemaan johtava, voi koko perheen apuna olla perheterapeutti, joka tukee potilaan ja hänen läheistensä voimavaroja ja hyvinvointia. Uusi, maksuton perheterapeutin palvelu on käytössä kaikille keskisuomalaisille. Palvelu toteutetaan osana Keski-Suomen hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Tapaamisten puheenaiheita ei ole rajattu

Perheterapeutin palveluun kuuluu kiireettömät tapaamiset, joita järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Usein ulkopuolisen avulla on helpompi puhua vaikeistakin asioista, kuten kuolemasta ja kaikesta siihen liittyvistä.

-Yleisiä keskustelunaiheita ovat sairauden tuomat muutokset ja huolet. Tunteista puhutaan myös, niiden koko kirjosta. Perheissä on usein vahva halu suojella toinen toisiaan. Hyvä tarkoitus saattaa kuitenkin jättää jokaisen selviytymään aika yksin. Asioita jakamalla löytyvät myös yhteiset voimavarat ja vahvuudet sekä ymmärrystä vaikkapa toisen käytöstä kohtaan, kertoo perheterapeutti Pirjo Salminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta.

Tapaaminen voi olla kahden kesken potilaan tai läheisen kanssa, tai niin että paikalla on useampia henkilöitä. Tapaamiset järjestetään hoitopaikassa, kotona tai etäyhteydellä puhelimitse tai videovastaanottona. Tapaamisen voi varata suoraan perheterapeutilta tai häntä voi lähestyä hoitohenkilökunnan kautta.

- Parantumaton sairaus muuttaa niin potilaan kuin läheistenkin elämää. Elämän laadun ja hyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä huomioida kaikki, joita tilanne läheisesti koskettaa. Erityisesti huomioimme läheisinä olevat lapset ja nuoret ja heidän haavoittuvuutensa. Pohdimme heitä ja koko perhettä suojaavia tekijöitä. Jos perhe toivoo, keskusteluihin voidaan kutsua mukaan myös muita ammattilaisia vaikkapa perheneuvolasta tai koulusta tai muita lapselle tärkeitä aikuisia, jatkaa Salminen. 

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä uuteen palveluun:

-Nämä tapaamiset ovat olleet meille tosi tärkeitä hetkiä. Ei me muuten koskaan puhuta tämmöisistä - varsinkaan niin, että perheen teinikin suostuisi mukaan, kertoo erään asiakasperheen äiti.

Palliatiivinen keskus Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Elämän loppuvaiheen hyvään hoitoon on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Kun sairauteen ei ole parantavaa hoitoa ja se johtaa kuolemaan, keskitytään kärsimystä aiheuttavien oireiden lieventämiseen ja sairastuneen ja hänen läheistensä elämänlaadun kokonaisvaltaiseen ylläpitämiseen eli palliatiiviseen hoitoon.

Osana Kansallisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämismallia Keski-Suomen hyvinvointialueelle valmistellaan palliatiivista keskusta. Keskuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa potilaalle ja läheisille annettavaa henkistä ja sosiaalista tukea eli psykososiaalista tukea. Psykososiaalista tukea voi saada esimerkiksi hoitohenkilöstöltä, sosiaalityöntekijöiltä, sairaalapapeilta, perustason palveluista sekä potilasjärjestöjen työntekijöiltä ja koulutetuilta tukihenkilöiltä.

Vuonna 2022 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman rahoituksella psykososiaalista antaa myös perheterapeutti, jonka tehtäviin kuuluu myös tuen koordinoiminen ja palveluiden kehittäminen.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • Mari Rantamäki, projektipäällikkö, palveluketjut, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 050 311 8609, mari.rantamaki(at)jyvaskyla.fi
  • Pirjo Salminen, perhepsykoterapeutti, palliatiivinen hoito, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 040 487 0524, pirjo.salminen(at)jyvaskyla.fi