Hyppää pääsisältöön

Maria Kaisa Aula hoitaa aluehallituksen puheenjohtajuutta osa-aikaisena

3.8.2022

Aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula on alkanut hoitamaan aluehallituksen puheenjohtajuutta osa-aikaisena.

Aluehallitus päätti alkamisajankohdaksi 28. kesäkuuta, jolloin aluevaltuusto päätti mahdollisuudesta hoitaa aluehallituksen puheenjohtajuutta osa-aikaisesti. Osa-aikaisen luottamustoimen hoitoon voi käyttää 50 prosenttia työajasta ja siitä suoritettava palkkio on 2 500 euroa kuukaudessa.

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan myös aluehallituksen puheenjohtajan tehtävänkuvan. Aluehallituksen puheenjohtaja:

  • Varmistaa strategiasta johdetun poliittisen tahtotilan ottaminen huomioon aluehallituksen päätöksentekoon tulevien asioiden valmistelussa riittävän aikaisessa vaiheessa.
  • Johtaa aluehallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää vuoropuhelua ja yhteistyötä eri poliittisten ryhmien kesken.
  • Edustaa yhteistyössä hyvinvointialuejohtajan kanssa Keski-Suomen hyvinvointialuetta sekä ylläpitää yhteyksiä keskeisiin alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kumppaneihin ja sidosryhmiin.
  • Tukee hyvinvointialuejohtajaa alueen edunvalvonnassa, vaikuttamisessa sekä toimintaympäristön muutoksen ennakoinnissa.
  • Pitää soveltuvin tavoin yhteyksiä alueen asukkaisiin ja heitä edustaviin järjestöihin ja toimijoihin.
  • Vastaa hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen valmistelusta sekä muun hallituksen ja valtuuston riittävästä kytkemisestä valmisteluun.
  • Toimii hyvinvointialuejohtajan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä sekä valmistelee vuotuiset tavoite- ja arviointikeskustelut.
  • Vastaa aluehallituksen toiminnan kehittämisestä sekä itsearvioinnista.

Maria Kaisa Aula jääväsi itsensä kohdan käsittelystä. Mervi Hovikoski toimi puheenjohtajana asianomaisen kohdan käsittelyn ajan.

Aluehallitus hyväksyi Jan Tolletin johtajasopimuksen

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin johtajasopimuksen. Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä.

Jan Tolletin on tarkoitus aloittaa hyvinvointialuejohtajana 15. elokuuta.

Johtajasopimus tulee julkiseksi, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu. Sopimus viedään tiedoksi aluevaltuustolle.

Aluehallituksen esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:

  • aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
  • vs. hyvinvointialuejohtaja Erkki Nikkilä, p. 050 590 5598