Hyppää pääsisältöön
Ihmisiä pöydän ääressä

Kuntien ICT-palveluiden siirtymää hyvinvointialueelle aloitetaan Jyväskylässä ja Äänekoskella

14.4.2022

Ensimmäisessä vaiheessa on mukana toimipisteitä Jyväskylän sekä Äänekosken terveyspalveluista. Tuloksia hyödynnetään muissa kunnissa ja organisaatioissa siirryttäessä kohti hyvinvointialueen tietojärjestelmiä.

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen yhtenä edellytyksenä on, että alueella on käytettävissä toimivat ICT-palvelut.

Keski-Suomen hyvinvointialueen ICT-muutoshanke käynnistettiin syksyllä 2021. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hyvinvointialueen tarvitsemat ICT-palvelut. Tavoitteena on hallittu ICT-palveluiden pystyttäminen ja kunnilta siirtyvien palveluiden irrottaminen ja siirtäminen hyvinvointialueelle.

Tärkeintä on turvata toiminnan häiriötön jatkuminen hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä ja riittävä palvelutaso. Tällä varmistetaan ammattihenkilöiden sujuva toiminta sekä asiakkaiden ja potilaiden saamien palveluiden toimivuus.

Kuntakohtaiset siirtymät

Hanketyöskentelyssä painopiste on ollut nykytilan kartoituksissa ja järjestelmäkohtaisten ratkaisuvaihtoehtojen arvioinnissa. Nyt painopiste kohdentuu kuntakohtaisiin siirtymiin.  

Kuntatransitiot eli kuntakohtaiset siirtoprojektit käynnistyivät Jyväskylän ja Äänekosken kaupunkien transitioilla maaliskuun loppupuolella. Toimipistekohtainen vaiheistus Jyväskylän ja Äänekosken osalta tarkentuu kevään aikana. Samaan aikaan aloitetaan myös muiden Keski-Suomen hyvinvointialueen kuntien transitioaikataulujen suunnittelutyö.

– Käytännössä transitiolla tarkoitetaan tässä vaiheessa perus-ICT:n rakentamista hyvinvointialueelle. Perus-ICT käsittää esimerkiksi sitä, että kuhunkin toimintayksikköön rakennetaan hyvinvointialueen tietoliikenneverkko, tuodaan hyvinvointialueen työasemia nykyisten rinnalle, osalle työntekijöistä luodaan myös hyvinvointialueen verkkotunnus järjestelmien testikäyttöä varten, kertoo Jyväskylän transition projektipäällikkö Tiina Linna.

Työskentely tapahtuu yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön, kuntien ICT- ammattilaisten ja ICT-konsulttien kanssa. Keskeisiä toimijoita muutoksessa ovat myös hyvinvointialueen omistamat yritykset, kuten Istekki, 2M-IT ja Monetra alihankkijoineen. Muutostoimet toteutetaan kunkin kunnan tietohallinnon ohjauksessa ja tiiviissä yhteistyössä.

Työskentely siirrossa tapahtuu kahden viikon jaksoissa, joille kullekin asetetaan tavoitteet, tehdään konkreettinen työ, arvioidaan tuloksia ja mukautetaan toimintamallia. Jyväskylän ja Äänekosken transition myötä prosessissa tunnistetaan toistettavia työkokonaisuuksia ja kehitetään transitiomalli, jonka myötä työmenetelmät hioutuvat ja prosessi nopeutuu. Tätä voidaan hyödyntää muutaman kuukauden kuluttua muissakin kunnissa.

Jatkossa transitioihin liittyvä yksityiskohtaisempi tiedottaminen tapahtuu kunta- ja toimipistekohtaisesti.

Hyvinvointialueen ICT-siirtymä lukuina

  • 22 kuntaa sekä kuntayhtymiä
  • Pelastuslaitos
  • yli 1 000 järjestelmää
  • yli 350 toimipistettä
  • noin 11 500 käyttäjää

Lisätietoja

Tiina Linna, Jyväskylän transition projektipäällikkö
p. 050 311 8048,  tiina.linna(at)jyvaskyla.fi

Antti Vienamo, transition projektipäällikkö, Istekki
p. 040 555 1469, antti.vienamo(at)istekki.fi