Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma

Kestävän kasvun ohjelma käynnistyy Keski-Suomessa

29.7.2022

Kehittämistyö tuo uusia toimia koronan aiheuttamaan palveluiden tarpeeseen ja nopeampaan hoitoon pääsyyn. Palveluita kehitetään asiakastyössä.

Elokuussa 2022 alkavan Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä vähentää korona-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, hoito-, kuntoutus - ja palveluvajetta. Tavoitteena on myös tukea mielenterveyskuntoutujien työelämään pääsyä ja paluuta sekä työelämässä pysymistä. Toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti haavoittuvassa ja heikossa asemassa oleviin asiakasryhmiin, esimerkiksi pitkäaikaissairaisiin sekä lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joilla on mielenterveyden pulmia tai ongelmia päihteiden käytössä. Kehittämistyön kautta varaudutaan myös mahdollisiin tulevaisuuden pandemioihin.

Palveluita kehitetään palkkaamalla eri alan ammattilaisia suoraan asiakastyöhön, palvelemaan asiakkaita. Rahoituksen turvin OmaKS.fi:n, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen, toimintaa laajennetaan maantieteellisesti kattamaan koko Keski-Suomen hyvinvointialue, mikä parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. 


Hankkeessa tullaan luomaan Keski-Suomen hyvinvointialueelle toimintamalli, hyvinvoinnin palvelukonsepti, jonka avulla asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot ovat sekä asiakkaiden että ammattilaisten helposti löydettävissä. Palvelut kootaan digitaaliseen muotoon, ”palvelutarjottimeen”, joka pitää sisällään tarjolla olevia liikunta-, kulttuuri- ja luontopalveluita sekä kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta edistäviä palveluita ja toimintoja.

Rekrytoimme syksyllä

Syksyllä 2022 rekrytoidaan eri alan ammattilaisia asiakastyöhön esimerkiksi jalkautuen sosiaaliasemalle sekä digitaaliseen sosiaali- ja terveyskeskukseen, OmaKS.fi-palveluun.

-Tartumme kehittämistoimenpiteisiin hyvin konkreettisesti. Ensimmäisenä pilotoimme toimintamallia, jossa sairaanhoitaja sekä mielenterveys- ja päihdesairaanhoitaja jalkautuvat sosiaaliaseman tiloihin kohtaamaan, hoitamaan ja palvelemaan asiakkaita moniammatillisesti, kertoo projektipäällikkö Emilia Nygren Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

Lisärahoitusta haussa

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankeavustuksena 1 527 000 euroa Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaan toteuttamiseen. Ensimmäisen vaiheen valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.1.−31.12.2022. Toisen vaiheen valtionavustusta vuosille 2023−2025 haetaan ajalla 1.9.−6.10.2022.

-Toisen vaiheen hankehakemusta on tarkoitus kirjoittaa yhdessä ammattilaisten kanssa ja suunnitella toimenpiteet niin, että niiden kautta pystytään palvelemaan asiakkaita mahdollisimman kynnyksettömästi sekä tavoittamaan erityisesti haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevia asiakkaita, avaa Nygren.  

Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman kanssa.

Lisätietoja: 

  • Emilia Nygren, projektipäällikkö, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 050 311 8687, emilia.nygren(at)jyvaskyla.fi 
  • Anu Pihl, ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma p. 050 312 5276, anu.pihl(at)jyvaskyla.fi