Hyppää pääsisältöön

Uutinen

Keski-Suomen osallisuusfoorumi edisti osallisuus- ja järjestöyhteistyön malleja

25.8.2021

Noin 40 hengen joukko järjestöjä, sote-ammattilaisia ja Keski-Suomen asukkaita kokoontui etäyhteyksin maanantaina 23.8.2021 Keski-Suomen osallisuusfoorumiin.

- Päivän tavoitteena oli tarjota tila Keski-Suomen osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallien ympärillä käytävään keskusteluun sekä kerätä palautetta ja kommentteja jatkotyöskentelyä varten. Erityisen ilahduttavaa oli se, että foorumissa oli mukana osaava ja monipuolinen joukko järjestötoimijoita sekä sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia eri puolilta Keski-Suomea, kertoo projektipäällikkö Arto Lampila Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Katsaus Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun

Iltapäivän aluksi Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 1. varapuheenjohtaja Hanna Helaste kertoi hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta Keski-Suomessa. Valmistelussa hyödynnetään edellisten kausien sekä Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa tehtyä työtä. 

Helaste kuvasi Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelua talon rakentamisen prosesseilla. Heinäkuussa työnsä aloittanut Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielimen tekee talon perustukset sekä aloittaa seinien ja katon pystytyksen. Tammikuussa 2022 käytävien aluevaalien jälkeen aluevaltuusto jatkaa talon sisältöjen parissa. Uuteen taloon muuttavat sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitoksen palvelut, ammattilaiset ja Keski-Suomen asukkaat 1.1.2023. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistus on mittava: Keski-Suomessa 25 eri organisaation järjestämät palvelut yhdistetään ja se koskettaa noin 10 000 ammattilaista. Palveluihin liittyviä päätöksiä tekee 1.3.2022 aloittava aluevaltuusto. 

Järjestöt ovat tärkeä osa Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelutyötä. 

-Järjestöille on tulossa vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestöt liittyvät moneen yhdyspintaan hyvinvointialueen valmistelussa, muun muassa hyvinvointialueen Yhdyspinta-jaostossa on paikka varattuna järjestön edustajalle. Lisäksi avoimia info- ja keskustelutilaisuuksia on tulossa lähiaikoina, kertoo Helaste.

Järjestöverkostojen hyödyntämisessä käytetään olemassa olevia verkostoja, joita on muodostunut muun muassa Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa. 

Osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallit 

Osallisuusfoorumi työskenteli Keski-Suomen järjestöyhteistyön ja osallisuuden toimintamallien parissa, joita valmistellaan Keski-Suomen sote-uudistuksen Rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelu -hankkeessa. 

Toimintamalleissa kuvataan osallisuuden toteutumisen edellytykset keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteissa, resursseissa ja toimenpiteissä. Mallien tavoitteena on, että asukkaiden mahdollisuudet osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen paranee. Mallien kautta lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavien ja järjestävien organisaatioiden ymmärrystä järjestöjen merkityksestä sekä valmiuksia kehittää palveluitaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Lisäksi vahvistetaan organisaatioiden ymmärrystä osallisuudesta ja asiakasosallisuutta palveluissa. Malleihin kootaan keskeisiä periaatteita ja hyviä käytäntöjä, joilla järjestöyhteistyötä ja osallisuutta pyritään vahvistamaan. 

-Ryhmätyöskentelyn tuotoksissa korostui tarve aktiiviselle vuoropuhelulle sote-toimijoiden, hallinnon ja järjestöjen välillä. Osallisuuden mallissa erityistä huomiota kiinnitettiin siihen miten varmistetaan, että osallisuus aidosti toteutuu myös heikko-osaisempien ryhmien osalta, kertoo Lampila.

Tilaisuudessa käytiin myös aktiivista yhteistä keskustelua, muun muassa osallisuuden eri viestintäkanavista, osallisuuden ja osallistamisen käsitteistä sekä asiakasosallisuuden ja kehittämisosallisuuden onnistumista. Digitaalisten kanavien lisäksi huomioita kiinnitetään myös siihen, että asukkaita ja järjestöjä kuullaan myös muissa kanavissa. Järjestöiltä toivotaan aktiivisuutta Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden ja Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelua kohtaan.

Seuraava osallisuusfoorumi marraskuussa

Keski-Suomen osallisuusfoorumi on avoin kaikille keskisuomalaisille, muun muassa järjestöille, sote-ammattilaisille, kokemus asiantuntijoille, vapaaehtoisille ja asukkaille. Seuraava tapaaminen on marraskuussa 2021. Foorumia koordinoi Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet.


Tutustu toimintamalleihin

Järjestöyhteistyön toimintamalli
Osallisuuden toimintamalli


Lisätietoja:

Arto Lampila, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 312 5271, arto.lampila(at)jyvaskyla.fi