Hyppää pääsisältöön

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa käsiteltiin lausuntoja luonnokseen sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta

21.1.2022

Käsittelyssä oli myös mm. asetusluonnokseen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä.

Väliaikaisen valmistelutoimielin päätti antaa kokouksessaan torstaina 20. tammikuuta lausunnot luonnokseen hallituksen esitykseksi sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta ja valtioneuvoston asetusluonnokseen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026.

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään siirtymäaikaa tukipalveluiden siirtovelvoitteeseen. Väliaikaisen toimielimen mielestä esitetty muutos on oikean suuntainen, mutta riittämätön. Siirtymäaikaa tulisi jatkaa 2024 vuoden loppuun asti. Palvelutuotannon aloittamiseen 1.1.2023 mennessä ei ennätetä siirtää kaikki tietojärjestelmiä- ja tietotekniikkaratkaisuja hyvinvointialueen infrastruktuurin piiriin. Tähän mennessä myönnetty rahoitus ei myöskään kata muutokseen liittyviä kustannuksia kokonaisvaltaisesti. Myös tämä edellyttää, että siirtymä toteutetaan pidemmällä aikajänteellä, jotta hyvinvointialueen kokonaisrahoitusta ja täydentävää muutosrahoitusta voidaan hyödyntää muutoksen toteuttamisessa.

Esitysluonnoksessa kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö rajautuisi hankintalaissa määriteltyyn EU-kynnysarvoon. Tämän rajoite tulisi poistaa siirtymäajan osalta. Jos kynnysarvoa ei poisteta, ei siirtymäajasta ole tosiasiallista hyötyä.

Myös ruokahuollon palvelujen osalta yhtiöittämisvelvoitetta koskeva siirtymäsäännös on välttämätön, mutta ilman EU:n kynnysarvon poistamista merkityksetön.

Lisäksi väliaikainen toimielin kiinnittää lausunnossaan huomiota muun muassa siihen, että myös väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikauden päättymisen jälkeen on olennaista, että käytössä on riittävät ja täsmälliset tiedot hyvinvointialueen vastuulla olevista ja sille siirtyvistä palveluista myös asiakas- ja potilastiedon osalta.  

Lausunto asetusluonnokseen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä

Väliaikainen toimielin painottaa sitä, että tilakustannukset eivät nousisi toimintojen siirtyessä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Mikäli vuokra-asetuksella asetetaan pakottavia vuokranmääräytymisperiaatteita, tulisi mahdolliset lisäkustannukset varautua korvaamaan hyvinvointialueille täysimääräisesti. Hyvinvointialueen tulee kattaa mahdollisesti lisääntyvät kustannukset yleiskatteisesta rahoituksestaan, jonka taso määräytyy keskeisesti kuntien vuoden 2021 toteutuneiden ja vuoden 2022 arvioitujen kustannusten perusteella.

Lisäksi väliaikainen toimielin kiinnittää lausunnossaan huomiota muun muassa pääomavuokran tasoon korkeuteen sekä siihen, että tuottovaatimus on valtakunnallisesti asetettu kaikkialla samanlaiseksi ja se ei ota huomioon alueiden tai kiinteistöjen eroja.

ICT-valmistelun rahoitus huolettaa

Väliaikainen toimielin sai katsauksen ICT-hankkeeseen ja rahoitukseen. Rahoituksen vaje on tällä hetkellä vajaa 15 miljoonaa euroa. Alimitoitettu valtionrahoitus suhteessa muutoksen laajuuteen ja rahoituksen tarpeeseen vaarantaa palveluiden jatkuvuutta ja hyvinvointialueen käynnistymistä.

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Sosiaali-, ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiksi siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuntayhtymien (Saarikka, Wiitaunioni, Keski-Suomen seututerveyskeskus) ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstö. Uudistuksen jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialueella työskentelee noin 10 000 työntekijää.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin aloitti toimintansa Keski-Suomessa 5.7.2021. Keski-Suomen kuntakokouksessa 3.6.2021 valittu väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyviä tehtäviä. Päätöksiä palveluista tekee tammikuussa 2022 aluevaaleilla valittavan aluevaltuuston (69 jäsentä) asettama aluehallitus, joka aloittaa toimintansa 1.3.2022.

Esityslista ja pöytäkirja

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 20.1.2022 kokouksen esityslista ja pöytäkirja julkaistaan Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun verkkosivuilla.

Seuraava kokous

Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraava kokous on torstaina 3.2.2022.

Lisätietoja:

  • Kati Kallimo, puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)jyvaskyla.fi
  • Hanna Helaste, ensimmäinen varapuheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, p. 040 074 2751, hanna.helaste(at)jamsa.fi
  • Tuija Koivisto, toinen varapuheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, p. 040 513 5821, tuija.koivisto(at)keuruu.fi
  • Juha Paloneva, kolmas varapuheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, p. 014 269 1680, juha.paloneva(at)ksshp.fi