Hyppää pääsisältöön
Ihmisiä pöydän ääressä

Väliaikainen valmistelutoimielin

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyi 28.2.2022.

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastasi eduskunnan 23.6.2021 tekemän historiallisen päätöksen perusteella syntyneen hyvinvointialueen hallinnosta aluevaltuuston toimikauden käynnistymiseen saakka. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyi, kun vuoden 2022 alussa keskisuomalaiset valitsivat vaaleilla aluevaltuuston.

Väliaikainen valmistelutoimielin tekee yhteistyötä niiden viranomaisten kanssa, joilta hyvinvointialueelle siirtyy tehtäviä, niitä hoitavaa henkilöstöä, omaisuutta, sopimuksia tai esimerkiksi tieto- ja viestintäteknisiä järjestelmiä. Väliaikainen valmistelutoimielin päättää myös hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista ja osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo Jyväskylästä. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Hanna Helaste Jämsästä, toisena varapuheenjohtajana perusturvajohtaja Tuija Koivisto Keuruulta ja kolmantena varapuheenjohtajana Juha Paloneva Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. 

Väliaikainen valmistelutoimielimen kokoukset

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksista julkaistaan aina erillinen päätöstiedote, jotka löydät uutisarkistostamme

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat

Pöytäkirjat

2022

2021

Jaostot ja yhteistoimintaelin

Väliaikaisen valmistelun tukena toimi kuusi erillistä jaostoa. Jaostot olivat valmistelevia työryhmiä, jotka valmistelevat asioita väliaikaiselle toimielimelle ja edelleen alkuvuodesta 2022 valittavan valtuuston päätöksentekoon. Jaostot ja puheenjohtajat ovat:

  • Sote-palvelut jaosto, puheenjohtaja Tuija Koivisto, varapuheenjohtaja Marja Laurila
  • Pelastustoimen jaosto, puheenjohtaja Ville Mensala, varapuheenjohtaja Pauli Nurminen
  • Talousjaosto, puheenjohtaja Aija Suntioinen, varapuheenjohtaja Lasse Leppä
  • Henkilöstöjaosto, puheenjohtaja Riitta Hallberg, varapuheenjohtaja Eeva Aarnio
  • ICT-jaosto, puheenjohtaja Jari Porrasmaa, varapuheenjohtaja Päivi Leikkola
  • Yhdyspintajaosto, puheenjohtaja Hanna Helaste, varapuheenjohtaja Matti Mäkinen

Tutustu jaostoihinJaostojen toiminta päättyi 28.2.2022. Jaostot jatkavat toimintaansa valmistelun työryhminä.

Keski-Suomen hyvinvointialueella toimii myös väliaikaisen yhteistoimintaelimen, joka varmistaa vuoropuhelun henkilöstöjärjestöjen ja valmistelijoiden välillä. Yhteistoimintaelimessä on työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat. Yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.

Valmistelun eteneminen valtakunnallisesti

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaista uudistuksen etenemisestä eri alueilla kuvaa valtakunnallinen tilannekuva, joka rakennetaan yhteistyössä alueiden, Sosiaali- ja terveysministeriön, Valtiovarainministeriön, Sisäministeriön sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilannekuvaan  voit tutustua soteuudistus.fi-verkkosivulla.