Hyppää pääsisältöön
Ihmisiä pöydän ääressä

Väliaikainen valmistelutoimielin

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa eduskunnan 23.6.2021 tekemän historiallisen päätöksen perusteella syntyneen hyvinvointialueen hallinnosta aluevaltuuston toimikauden käynnistymiseen saakka. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy, kun vuoden 2022 alussa keskisuomalaiset valitsevat vaaleilla aluevaltuuston.

Väliaikainen valmistelutoimielin tekee yhteistyötä niiden viranomaisten kanssa, joilta hyvinvointialueelle siirtyy tehtäviä, niitä hoitavaa henkilöstöä, omaisuutta, sopimuksia tai esimerkiksi tieto- ja viestintäteknisiä järjestelmiä. Väliaikainen valmistelutoimielin päättää myös hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista ja osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo Jyväskylästä. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Hanna Helaste Jämsästä, toisena varapuheenjohtajana perusturvajohtaja Tuija Koivisto Keuruulta ja kolmantena varapuheenjohtajana sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Puheenjohtajiston, jäsenten ja varajäsenten yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivultamme.

Väliaikainen valmistelutoimielimen kokoukset

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksista julkaistaan aina erillinen päätöstiedote, jotka löydät uutisarkistostamme

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat

Pöytäkirjat

Jaostot ja yhteistoimintaelin

Väliaikaisen valmistelun tukena toimii kuusi erillistä jaostoa. Jaostot ovat valmistelevia työryhmiä, jotka valmistelevat asioita väliaikaiselle toimielimelle ja edelleen alkuvuodesta 2022 valittavan valtuuston päätöksentekoon. Jaostot ja puheenjohtajat ovat:

  • Sote-palvelut jaosto, puheenjohtaja Tuija Koivisto, varapuheenjohtaja Marja Laurila
  • Pelastustoimen jaosto, puheenjohtaja Ville Mensala, varapuheenjohtaja Pauli Nurminen
  • Talousjaosto, puheenjohtaja Aija Suntioinen, varapuheenjohtaja Lasse Leppä
  • Henkilöstöjaosto, puheenjohtaja Riitta Hallberg, varapuheenjohtaja Eeva Aarnio
  • ICT-jaosto, puheenjohtaja Jari Porrasmaa, varapuheenjohtaja Päivi Leikkola
  • Yhdyspintajaosto, puheenjohtaja Hanna Helaste, varapuheenjohtaja Matti Mäkinen

Tutustua jaostoihin. Jaostojen yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.

Keski-Suomen hyvinvointialueella toimii myös väliaikaisen yhteistoimintaelimen, joka varmistaa vuoropuhelun henkilöstöjärjestöjen ja valmistelijoiden välillä. Yhteistoimintaelimessä on työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat. Yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.