Hyppää pääsisältöön

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa käsiteltiin mm. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman täydennyshakua ja viestintää

30.9.2021

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui torstaina 30.9. neljänteen kokoukseensa.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman täydennyshaku Keski-Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut täydennyshaun Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Ohjelmassa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluita, ja se on täydennystä Keski-Suomessa elokuussa 2020 alkaneelle Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmalle.

Ohjelman tavoitteet:

 • Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
 • Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
 • Kustannusten nousun hillitseminen

Keski-Suomen painopisteet olevat palveluiden saatavuus, palveluketjujen kehittäminen sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen. Ohjelma nivoutuu yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kansallisen ja alueellisen toimeenpanon kanssa. Hakemus tulee toimittaa ministeriöön 15.10.2021 mennessä ja päätökset saadaan viikolla 51. 

Jaostojen tilannekatsaus

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmisteluelimen 12.8. nimeämissä jaostoissa valmistellaan asioita väliaikaiselle valmistelutoimielimelle ja edelleen alkuvuodesta 2022 valittavan aluevaltuuston päätöksentekoon.

Henkilöstöjärjestöt ovat lähestyneet väliaikaista valmistelutoimielintä 6.9.2021 vetoomuksellaan, joka koskee järjestöjen osallistumista jaostojen työskentelyyn. Henkilöstöjärjestöjen edustuksesta sekä henkilöstöjaoston ja henkilöstötyöryhmän roolista on käyty keskustelua järjestöjen kanssa. Kokouksessa hyväksyttiin

 1. Jaostoihin (ICT-jaosto, Pelastustoimen jaosto, Sote-palvelut -jaosto, Talousjaosto ja Yhdyspintajaosto) pyydetään järjestöjä nimeään 2 edustajaa, joista kummatkin edustajat voivat osallistua jaostojen kokouksiin.
 2. Henkilöstöjaostoon pyydetään järjestöjä nimeämään pääsopijajärjestöjen edustajat 2+2+2 periaatteella, varaedustajia ei nimetä.
 3. Henkilöstötyöryhmä toimii työnantajan foorumina

Viestintäsuunnitelma

Kokouksessa esiteltiin päivittyvä viestintäsuunnitelma. Uudistuksen valmisteluvaihe on tiivis. Jotta kokonaisuus on ymmärrettävä asukkaille ja eri sidosryhmille, viestintää toteutetaan aktiivisesti, avoimesti ja monikanavaisesti. Suunnitelmallisella viestinnällä varmistetaan asukkaiden, henkilöstön, vaaleissa ehdolla olevien, päättäjien, järjestöjen, median ja eri sidosryhmäkumppaneiden tiedonsaanti valmisteluvaiheesta sekä varsinaisesta uudistustyöstä. Asukasviestinnässä keskitytään kertomaan aluevaaleista sekä varsinaisista palveluista. Sidosryhmien viestinnän sisältöjä räätälöidään heitä kiinnostavien aiheiden ympärille.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen palkkiosääntö

Sekä aluevaalilautakunnan että poliittisen seurantaryhmän luottamushenkilöjäsenille maksettavat palkkiot ja korvaukset määritellään Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisessa palkkiosäännössä, joka on voimassa väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikauden ajan eli 28.2.2022 asti. Palkkiosäännön perusteet ja palkkiot noudattavat soveltuvin osin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeistuksia. Aluevaalilautakunnan palkkioiden taso vastaa Jyväskylän kaupungin keskusvaalilautakunnalle maksettavien palkkioiden tasoa. Poliittisen seurantaryhmän palkkiotaso määräytyy ryhmän tehtävän mukaisesti.

Muut asiat

Kokouksessa käytiin läpi myös Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen työantajaperiaatteet sekä tulevan projektitoimiston rekrytointisuunnitelma. Lisäksi käsiteltiin Poliittisen seurantaryhmän kokouksessa 22.9.2021 esille nousseet asiat sekä Aluehallintoviraston päätös Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan asettamisesta.

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 275 000:n keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista.

Uudistuksessa hyvinvointialueen työntekijöiksi siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuntayhtymien (Saarikka, Wiitaunioni, Seututerveyskeskus) ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstö. Uudistuksen jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialueella työskentelee noin 9 500 työntekijää.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin aloitti toimintansa Keski-Suomessa 5.7.2021. Keski-Suomen kuntakokouksessa 3.6.2021 valittu valmistelutoimielin valmistelee hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyviä tehtäviä. Päätöksiä palveluista tekee tammikuussa 2022 aluevaaleilla valittavan aluevaltuuston (69 jäsentä) asettama aluehallitus, joka aloittaa toimintansa 1.3.2022.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 30.9. kokouksen pöytäkirja julkaistaan Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun verkkosivuilla.

Lisätietoja:

 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, puheenjohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)jyvaskyla.fi 
 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, ensimmäinen varapuheenjohtaja, Hanna Helaste, p. 040 074 2751, hanna.helaste(at)jamsa.fi
 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, toinen varapuheenjohtaja, Tuija Koivisto, p. 040 513 5821, tuija.koivisto(at)keuruu.fi
 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, kolmas varapuheenjohtaja, Juha Kinnunen, p. 014 269 1670, juha.kinnunen(at)ksshp.fi