Hyppää pääsisältöön
Pelastaja virka-asussaan raikkaassa syyssäässä.

Uutinen

Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta käynnistää pelastustoimen palvelutasopäätösten valmistelun

17.3.2023

Hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta aloittaa kokouksessa 22.3.2023 pelastustoimen palvelutasopäätösten valmistelun. Työ käynnistyy pelastustoimen toimialajohtajan yleiskatsauksella.

Palvelutasopäätösvalmistelua ohjaa joulukuussa valmistunut sisäministeriön asetus. Asetus säätää päätöksen sisällön perusteet ja rakenteet sekä aluehallintoviraston suorittaman palvelutason arvioinnin.

Palvelutasopäätöksestä on käytävä ilmi, miten se huomioi pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukaisen aluehallintoviraston lausunnon ja vuotuisen asiantuntija-arvion sekä ministeriön suositukset. Päätöksessä tulee ottaa huomioon hyvinvointialueen vuosittainen selvitys pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta sekä aluehallintoviraston antamat puutteiden ja epäkohtien korjaamista koskevat määräykset.

Pelastustoimen palvelutasopäätös perustuu ajantasaiseen riskianalyysiin. Riskianalyysi sisältää toimintaympäristön arvioinnin ja pelastustoimen onnettomuuskehityksen seurannan perusteella tunnistetut keskeiset uhat ja riskit sekä niiden muutokset. Uhkien arvioinnissa otetaan huomioon myös valmiuslaissa määritellyt poikkeusolot.

Turvallisuuslautakunta valmistelee yhteistyössä kuntien kanssa esityksen pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden palvelutasopäätöksistä. Turvallisuuslautakunnan vie esityksensä aikanaan aluehallituksen käsiteltäväksi.

Toimeenpano-ohjelma toteuttaa aiemmin linjattua strategiaa

Toisena laajasti tulevaisuuteen suuntautuvana asiana turvallisuuslautakunta keskustelee hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman tilanteesta ja laadinnan etenemisestä.

Aluehallitus on käsitellyt helmikuussa strategian toimeenpano-ohjelman käynnistämistä, josta strategiajohtaja antaa kokoukselle tilannekatsauksen. Työ pohjautuu Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston kesäkuussa 2022 linjaamaan, vuoteen 2030 ulottuvan strategiaan.

Turvallisuuslautakunnan listalla on myös lautakunnan kokousten läsnäolo- ja puheoikeuksien täydentäminen. Riskienhallintajohtaja ehdottaa läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämistä hyvinvointialueen professiojohtajille. Ehdotuksen mukaan vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston edustajia kutsutaan kokouksiin tarvittaessa tai vaikuttamistoimielimen esityksestä.

Kokouksen esityslista

Turvallisuuslautakunnan kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/lautakunnat (suora linkki lautakunnan listaan). Lista on pdf-muodossa.

Lisätietoja:

•                        Riskienhallintajohtaja Simo Oksanen, p. 040 552 1263, simo.oksanen(at)hyvaks.fi, turvallisuuslautakunnan esittelevä viranhaltija