Hyppää pääsisältöön

Keski-Suomen hyvinvointialueen muutosneuvottelut on saatu päätökseen

25.5.2023

Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut päätökseen muutosneuvottelut, jotka käynnistettiin 21.3.2023.

Neuvottelujen tarkoituksena oli yhtenäistää eri organisaatioista hyvinvointialueelle siirtyneiden työntekijöiden palvelussuhteiden ehtoja mm. työtehtävien, työaikamuotojen ja työntekemispaikkojen osalta. Muutosneuvotteluissa kokoonnuttiin seitsemän kertaa. 

“Neuvottelut sujuivat hyvässä ja rakentavassa hengessä. Saimme käsiteltyä muutokset tiiviissä aikataulussa”, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kiittää. Tollet toimi neuvotteluissa puheenjohtajana.

Muutosneuvottelujen tulos käsitellään aluehallituksessa 30.5.2023. Aluehallitukselle esitetään, että se merkitsee neuvottelujen tuloksen tiedokseen ja toteaa, että neuvottelutuloksen edellyttämien toimenpiteiden mukaiset päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä hallintosäännön mukaisesti. 

Samaa työtä tekevien nimikkeitä tullaan yhtenäistämään hyvinvointialueella, ja samalla käytössä olevien nimikkeiden määrä vähenee. Myös työaikamuotoja tullaan yhtenäistämään, jotta samassa tehtävässä noudatetaan samaa työaikamuotoa.

Aiemmin kunnissa on ollut myös yhdennettyjä tehtävänkuvia, joissa työntekijä tai viranhaltija on hoitanut hyvin laaja-alaisesti oman ammattialansa tehtäviä. Hyvinvointialueella työtehtävät keskittyvät tarkemmin rajattuun kokonaisuuteen, mutta niitä tehdään laajemmalla alueella. 

Joidenkin henkilöiden kohdalla työtehtävät muuttuvat niin, että on tarpeen muuttaa virkasuhde työsuhteeksi tai työsuhde virkasuhteeksi. 

Tietyissä työtehtävissä voidaan jatkossa työskennellä entistä laajemmalla toiminnallisella alueella. Muutostarve koskee palveluita, joita tuotetaan keskitetysti useamman kunnan alueelle. 

Muutosneuvottelujen alkaessa kymmenellä henkilöllä ei ollut heidän virkamääräyksensä tai työsopimuksensa mukaista tehtävää hyvinvointialueen uudessa organisaatiossa. Heistä niille, jotka ovat yhä hyvinvointialueen palveluksessa mutta eivät ole vielä sijoittuneet uusiin tehtäviin, on tarjottu ja tullaan aktiivisesti tarjoamaan hyvinvointialueella avoimia tehtäviä. 

Esityslista ja pöytäkirja

Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki). Aluevaltuusto kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:  

  • Hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, jan.tollet@hyvaks.fi, p. 050 400 0073
  • HR-johtaja Eija Heikkilä, eija-liisa.heikkila@hyvaks.fi, p. 050 567 9972