Hyppää pääsisältöön

Keski-Suomen hyvinvointialueen esihenkilöinfossa 23.9. korostui turvallisen siirtymän merkitys muutoksessa

28.9.2022

Keski-Suomen hyvinvointialueen esihenkilöstö kokoontui perjantaina 23.9. keskustelemaan. Puheenvuoroissa toistui turvallinen siirtymä, joka saavutetaan varmistamalla palveluiden jatkuvuus hyvinvointialueella.

Infon avasi hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, joka odotti tulevaan organisaatioon tutustumista maakuntakierroksen merkeissä. Tollet painotti puheessaan priorisoinnin tärkeyttä turvallisen siirtymän kannalta. Tärkeät asiat, kuten palkanmaksu, asukkaiden palvelut, talous ja ammattilaisten saatavuus, priorisoidaan ensimmäisiksi valmistelutyössä. Tollet muistutti, ettei hyvinvointialueen rakentaminen ole nopeuskilpailu. Välttämättömimmät asiat tehdään tämän vuoden puolella, mutta hyvinvointialueen rakennus jatkuu ensi vuonna. Turvalliseen siirtymään tarvitaan vanhoja rakennuspalikoita nykyisistä organisaatioista.  

Iso osa turvallista siirtymää on henkilöstövalmistelu. Hyvinvointialueelle on käynnissä useita virkahakuja, jotka laajenevat loppuvuodesta palvelupäälliköiden ja -vastaavien valintoihin. HR-vastuuvalmistelija Riitta Hallberg muistutti työsopimuksiin ja lomiin liittyvistä käytännöistä, jotka tulee ottaa huomioon ennen siirtymistä hyvinvointialueelle. HR-vastuuvalmistelija Riitta Hallberg kertoi HR-työryhmien jatkavan työskentelyä palvelussuhdeasioiden sekä osaamisen- ja työhyvinvoinnin johtamisen parissa. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo kertoi sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelusta, joka on alkanut jo elokuussa 2021. Valmistelulla huolehditaan, että palvelut jatkuvat asiakkaille ja potilaille vuodenvaihteenkin jälkeen. Ykkösfokuksena on palveluiden rakentuminen tavoitteiden mukaan, palvelujen sujuva integraatio ja yhteisen toimintamallin saavuttaminen. Kallimo muistutti, että siirtyviin asiakkuuksiin liittyvät tiedot ja päätökset tulisi olla kirjattuna organisaatioiden nykyisiin järjestelmiin ennen siirtymää.  

Hyvinvointialueen viestinnän projektipäällikkö Tero Manninen esitteli, miltä nykyinen Keski-Suomen hyvinvointialueen brändi ja sen brändielementit näyttävät. Brändi tulee näkymään mm. hyvinvointialueen tulevassa Polku-intranetissä, joka palvelee koko hyvinvointialueen henkilöstöä yhteisissä tiedontarpeissa.  

Palvelustrategian työstäminen on aikataulutettu ensi kevääksi. Palvelustrategiassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteita ja palvelujen linjauksia, joista yksi on viestinnällä hyvinvointialueen palveluiden tunnetuksi tekeminen Keski-Suomen asukkaille.  

Strategian mittareista ja indikaattoreista puhui Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asiakas- ja potilastietojärjestelmäjohtaja Simo Reipas. Strategiatyössä määritellään nyt Keski-Suomen hyvinvointialueen keskeiset strategiset tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2023 sekä pidemmälle aikavälille. Tavoitteet tulevat valmistumaan käsi kädessä talousarvion kanssa. Aluehallitus ja –valtuusto määrittelevät strategian mittareita toimiala-, vastuu- ja palvelualuetasoille saakka.  

Lopuksi työsuojelun yhteistoiminnasta piti puheenvuoron työsuojeluvaltuutettu Marianne Lukkarila. Työsuojelun tavoitteena on ylläpitää työkykyä ja ennakoinnilla varmistaa työyhteisöjen hyvinvointi. Työhyvinvoinnin haasteena on lisääntynyt psykososiaalinen kuormitus, jonka tunnistamisessa esihenkilöillä on tärkeä rooli. Lukkarila muistutti esihenkilöiden mahdollisuudesta hyödyntää työsuojelun asiantuntemusta muutostilanteissa, joita meillä kaikilla on edessä.  

Esihenkilöillä on tärkeä rooli myös tilannetietoisuuden ylläpitämisessä nykyisissä organisaatioissaan. Esihenkilöitä kannustetaan käymään keskustelua omissa työyhteisöissään. Materiaalia ja informaatiota keskustelun tueksi löytyy Howspace -esihenkilöstön työtilasta ja hyvaks.fi -sivuilta. Seuraava esihenkilöinfo järjestetään perjantaina 21.10. klo 12.30-14.00. Kalenterikutsuista voi olla yhteydessä sofia.penttila@ksshp.fi.