Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointialueuudistus ja kunnan selvitys: Keski-Suomen kuntiin on lähetetty alustava luonnos päätöksenteon tueksi

24.1.2022

Kunnissa omaisuuteen, vastuisiin, tiloihin, sopimuksiin ja henkilöstöön liittyvä selvitys tulee saattaa kunnanvaltuustojen käsiteltäväksi ennen 28.2.2022, ellei hallintosääntö kunnissa tämän selvityksen antavasta toimielimestä muuta määrää.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki tuli voimaan 1.7.2021. Lain mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 tulevalle hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Kunnissa omaisuuteen, vastuisiin, tiloihin, sopimuksiin ja henkilöstöön liittyvä selvitys tulee saattaa kunnanvaltuustojen käsiteltäväksi ennen 28.2.2022, ellei hallintosääntö kunnissa tämän selvityksen antavasta toimielimestä muuta määrää. Talousjaoston toimeksiannosta on kuntien käyttöön valmisteltu selvitystä koskeva luonnos, joka on lähetetty kuntiin perjantaina 21.1.2022.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto tulee käsittelemään kunnan antaman selvityksen kokouksessaan 31.3.2022 mennessä.

Kerättävistä tiedoista laitetaan kuntiin erilliset yhtenäiset liitteet viimeistään 28.1.2022

”Valmiiksi tuotettavat” liitteet kuntien vastuulla olevista edellä mainituista kerättävistä tiedoista (toimitilat, siirtyvä irtain omaisuus jne.) eli tilatietojen liitteet + omaisuudesta summatason tieto toimitetaan kuntien käyttöön viimeistään perjantaina 28.1.2022.

Tausta: Talousjaosto päätti kunnille lähetettävistä päätöksenteon mallipohjista ja kerättävien tietojen liitteistä joulukuussa 2021

Joulukuussa 2021 talousjaoston kokouksessa sovittiin, että talousjaoston nimeämä asiantuntijaryhmä valmistelee kunnille yhteisen mallipohjan ja liitemallit tehtävää selvitystä varten koskien omaisuutta, vastuita, tiloja, sopimuksia ja henkilöstöä. Talousjaosto kävi mallipohjat ja liitemallit kokouksessaan 20.1.2022 läpi ja sopi, että ne tullaan lähettämään Keski-Suomen kunnille mahdollisimman pian.

Lisätietoja

Aija Suntioinen, talousjaoston puheenjohtaja
p. 040 185 9985, aija.suntioinen(at)ksshp.fi