Hyppää pääsisältöön
Järvimaisema

Uutinen

Hyvinvointialueen arviointijohtajaksi Teemu Paavola

13.12.2022

Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointijohtajaksi on valittu tekniikan tohtori Teemu Paavola. Hän työskentelee tällä hetkellä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kehittämisjohtajana.

Paavolalla on 20 vuoden monipuolinen kokemus johtamis- ja kehittämistehtävistä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Paavola on aiemmin toiminut talous- ja hallintojohtajana, toimitusjohtajana ja kehittämisjohtajana sosiaali- ja terveysalalla. Hänellä on myös tehtävän vaatima tutkimusosaaminen ja perustettavaan ulkoisen arvioinnin yksikköön sopiva dynaaminen kehittämisote. Paavola arvioitiin henkilöarvioinnin perusteella sopivimmaksi arviointijohtajan virkaan.

Arviointijohtaja seuraa ja arvioi valtuuston päättämän hyvinvointialueen strategian sekä taloussuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumista sekä valmistelee palveluiden järjestämisen tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Arviointijohtaja toimii tarkastuslautakunnan valmistelijana ja esittelijänä. Arviointijohtaja laatii lautakunnan hyväksyttäväksi arviointisuunnitelman ja valmistelee lautakunnan kanssa yhteistyössä arviointikertomuksen aluevaltuustolle kultakin vuodelta.

Arviointijohtaja toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Hänen hallinnollinen esihenkilönsä on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Arviointijohtajan virka oli ulkoisessa haussa ja virkaan haki 12 kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa. Hakijoista viisi haastateltiin ja henkilöarviointiin lähetettiin kolme haastateltua.

Kelpoisuusvaatimuksena arviointijohtajan virkaan on ylempi soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi luettiin laaja-alainen ja monipuolinen osaaminen julkisesta hallinnosta sekä kokemus arviointi- tai tarkastustoiminnasta tai tutkijakoulutuksesta sekä tilastollisen ja laadullisen tiedon analysoinnista.

Lisätietoja:

  • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna-Kaarina Autere, p. 050 5014 594, anna-kaarina.autere@hyvaks.fi
  • Teemu Paavola, p. 040 708 2023 teemu.paavola@khshp.fi

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Asukkaille, asiakkaille ja potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihtuessa: pääosin tuttu ammattilainen jatkaa tutussa toimipisteessä. Puhelinnumerot säilyvät samana. Jatkossa palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.

Hyvinvointialueesta muodostuu Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 11 500 ammattilaista. Tarjoamme uutena työnantajana mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.

Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.