Hyppää pääsisältöön

Esihenkilöt saivat infoa henkilötiedon keruun kakkoskierroksesta ja kolmen HR-työryhmän toiminnasta

14.4.2022

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tietojen keruussa on edetty kollektiiviselta tasolta yksilötietoihin.

Kiirastorstain esihenkilöinfossa HR-valmistelija Eeva Aarnio kertoi henkilötiedon keruun kakkoskierroksesta ja siihen liittyvästä yhteistoiminnasta. Yhteistoiminnan materiaalit on lähetetty luovuttaville organisaatioille maaliskuussa.

Aarnion mukaan henkilöstötietoja pyritään keräämään niin harvoilla keräyskerroilla kuin se on hyvinvointialueen sujuvan valmistelun kannalta mahdollista. Kakkosvaiheen tiedot kerätään luovuttavilta organisaatioilta huhti-toukokuussa, ja tietoja tarkennetaan edelleen koko vuoden ajan.

Aarnio kannusti esihenkilöitä varmistamaan, että omat tiimiläiset tietävät, mitä tietoa ja miksi sitä kerätään ja viestimään tiedon keruun olevan turvallista. Tiedot ovat käytettävissä valmistelussa vain rajoitetun ajan, jonka jälkeen keräysdata tuhotaan.

Tietoa kerätään nyt henkilötason palvelussuhteista, jotka ovat voimassa siirtohetkellä. Tällaisia ovat muun muassa työntekijän nimi, ikä, tehtävänimike, organisaatiotiedot tasoittain, nykyisen palvelussuhteen alkamispäivämäärä, määräaikaisen palvelussuhteen päättymispäivämäärä (määräaikaisista palvelussuhteista kerätään tiedot, jos palvelussuhde voimassa 31.12.2022 jälkeen), noudatettava virka- ja työehtosopimus, hinnoittelutunnus, palkat palkkalajeittain, virka- vai työsuhde, työaikamuoto ja työaikaprosentti.  

Palvelussuhdepalveluiden työryhmä

Esihenkilöille esiteltiin kolmen henkilöstövalmistelun työryhmän toimintaa kaikkineen käynnissä olevista 11 työryhmästä. Työryhmillä on yhteinen lähestymistapa valmisteluun. HR-valmistelija Marjut Niemisen vetämä palvelussuhdepalveluiden työryhmä on määritellyt tavoitteensa seuraavasti:

”Päivittäistoiminta perustuu avoimuudelle ja hyvälle keskustelukulttuurille sekä organisaation ohjeiden noudattamiselle. Palkkaus- ja palkitsemiskäytännöt ovat veto- ja pitovoimaa tukevia. Kehittämistä ohjaa nykyaikaisten, kannustavien ja työhyvinvointia tukevien ratkaisujen etsiminen. Kehittäminen tapahtuu yhteistoiminnassa moniammatillisesti työntekijöiden, esihenkilöiden ja johdon kanssa.”

Palvelussuhdeasioita valmistelevassa ryhmässä on vahva luottamushenkilöiden edustus. Useat asiat vaativatkin paikallista sopimista ja yhteistoimintakäsittelyä. Aikataulupaine asioiden valmistelussa on alkujaankin ollut kova, mutta painetta lisää uusien virka- ja työehtosopimusten viivästyminen. 

– Tavoitteena on välttämättömien osakokonaisuuksien valmiiksi saaminen 1.1.2023 siten, että valitut ratkaisut palvelevat ydinpalvelutoimintaa, Aarnio määritteli. 

Palvelussuhdeasioiden alatyöryhmät pohtivat muun muassa seuraavia teemoja: palkkausjärjestelmä, työaika, matkustaminen, työkokemus- ja ammattilisälaskenta, työaikaharmonisointi, hälytysraha, vapaisiin ja poissaoloihin liittyvät yleiset ohjeet, liukuva työaika, etätyö, työaikapankki, palkkapäivä, sairauspoissaolo-ohjeet, ruokataukokäytännöt, palkkaharmonisointi ja ohjeet henkilökohtaisesta lisästä.

HR-järjestelmien työryhmä

HR-valmistelija Merja Virtasen vetämässä HR-järjestelmäryhmän tavoite on, että ”hyvinvointialueella käytetään ja kehitetään HR-järjestelmiä, jotka tukevat palveluja, toimintaa, prosesseja ja raportointia”.

Käynnissä olevia projekteja liittyy muun muassa SAP HR:n ja Priman määrittelyihin, Titaniaan sekä Kulunvalvonnan ja liukuvan työajan järjestelmäkokonaisuuteen. Näiden on oltava valmiina vuodenvaihteessa. 

Työlistalla etenevät myös M2 matkanhallinnan projekti, Koulutuksenhallinnan ja osaamisenhallinnan järjestelmäprojekti, Respa resurssienhallinnan järjestelmä, Rekry-järjestelmä ja tarvittavat liittymät eri järjestelmien välillä.

Rekrytointipalvelut

HR-valmistelija Päivi Anttilan johtaman rekrytointipalveluiden työryhmän työ vaikuttaa oleellisesti hyvinvointialueen työnantajamielikuvaan ja maineeseen. Ryhmän tavoite:

”Rekrytointiprosessit tehdään asiantuntevasti huomioiden myös taloudellisuusnäkökulma. Onnistuminen näkyy esihenkilöille sujuvina prosesseina, organisaatiolle hyvinä henkilövalintoina ja hakijoille erinomaisena hakijakokemuksena. Vaikutamme osaltamme positiivisen työnantajakuvan syntymiseen ja työntekijöiden saatavuuteen, niin ammattitaitoisin rekrytoinnein kuin ajanmukaisen työnantajamarkkinoinnin keinoilla.”

Rekrytoinnin osa-alueita on tunnistettu useita, ja niille perustettu alatyöryhmiä:

  • Avointen työpaikkojen rekrytointiprosessi
  • Sijaisrekrytointi
  • Kelpoisuusehdot
  • Työnantajamarkkinointi
  • Erityisryhmät, joita ovat palvelussuhteessa olevan henkilöstö lisäksi esimerkiksi siviilipalvelusmiehet, nuoret kesätyöntekijät, TET-läiset, työkokeilijat, palkkatuet ja niin edelleen.

 

Lisätiedot

Eeva Aarnio, HR-valmistelija, eeva.aarnio(at)ksshp.fi, p. +358 400 697 831