Hyppää pääsisältöön
Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanketiimi

Asiakaslähtöiset ja yhtenäiset palvelut iäkkäille koko Keski-Suomeen

13.4.2022

Ikääntyvien määrän kasvaessa omahoidon tukemiseen, toimintakyvyn ylläpitoon ja kotona asumisen vahvistamiseen tarvitaan uusia ja luovia ratkaisuja.

Tammikuussa 2022 aloittaneen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen (TulKoti) tavoitteena on luoda Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtenäinen toimintamalli kotona asumista tukeville palveluille.

-Asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja yhdenmukaisesti tuotettavat palvelut ovat kehittämisen lähtökohtana. Hanke tukee Keski-Suomen kuntia palvelujen yhdenmukaistamisessa. Keski-Suomen hyvinvointialue tulee tarjoamaan palveluja sekä lähipalveluina että keskitettyinä palveluina, myös digitaalisesti, kertoo projektipäällikkö Anna-Liisa Heiskala Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeesta.

Hankkeen painopisteinä ovat sujuvan asiakaspolun rakentaminen, yhdenmukainen palvelujen myöntäminen, teknologian monipuolinen hyödyntäminen sekä asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen. Tavoitteena on, että Keski-Suomen hyvinvointialueella työskentelee osaavaa henkilöstöä, joka tietää tavoitteet, toimintamallit sekä oman roolinsa ammattilaisena.

Keskitetty palveluohjaus ja muistipolku

Keski-Suomessa iäkkäiden palveluohjauksessa ja palveluiden myöntämisessä on tällä hetkellä kuntakohtaisia eroja, jonka vuoksi palvelut eivät ole kaikille tasavertaisia. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ottaa yhtenäiset palveluiden myöntämisen perusteet käyttöön ja yhdenmukaistaa palveluohjauksen käytäntöjä. Syksyllä 2022 on tarkoitus kouluttaa ja perehdyttää kuntien palveluohjausta tekeviä työntekijöitä yhteisiin myöntämisperusteisiin.

Muistipolku huomioi muistisairaan ja hänen läheistensä erityiset tarpeet sairauden etenemisen eri vaiheissa. Palveluiden oikea-aikaisuus ja tasa-arvoisuus sekä toimintakyvyn tukeminen huomioidaan kehittämistyössä. Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvässä henkilöstössä on muistityötä tekeviä useilla eri ammattitaustoilla, jolloin työnkuva voi olla vaihtelevaa. Hankkeen aikana on tarkoitus yhtenäistää muistipolku ja laajentaa geriatrisen osaamiskeskuksen toiminta koko hyvinvointialueelle.

Henkilöstö, johtaminen ja erityisosaamisen tiimit

Hankkeessa kehitetään yhdessä kuntien kanssa asiakkaiden hyvää hoitoa sekä henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia tukevia ja edistäviä toimintamalleja.

Tarkoituksena on luoda toimintamalleja moniammatillisten eritysosaamistiimien kehittämiseksi ja laajentaa Kotisairaalan hoidon tarpeen arviointi -yksikön (KoHTA) toimintamallia koko hyvinvointialueelle tukemaan asiakkaan kotona asumista. Kotihoidon tukemiseksi on tarkoitus perustaa erityisosaamisen tiimejä. Suunnitteilla ovat muun muassa mielenterveys- ja päihde-, kotikuntoutus- sekä omais- ja saattohoidon tiimit.

Asiakaslähtöinen ja moniammatillinen hanketiimi

Hankkeessa huomioidaan Keski-Suomessa aikaisemmin tehty kehittämistyö ja hyvät käytänteet, joiden pohjalta jatketaan yhteisen hyvinvointialueen rakentamista.

Hanketiimi on nyt rekrytoitu ja työntekijät ovat aloittaneet työnsä. Kehittämismyönteinen, innostunut ja asiakaslähtöinen tiimi haluaa antaa oman osaamisensa Keski-Suomen hyvinvointialueen käynnistymiseen. Tiimiltä löytyy monia vahvuuksia erilaisen työkokemuksen ansiosta - moniammatillista työotetta onkin tarkoitus hyödyntää itse kehittämistyössä ja sitä halutaan vahvistaa koko hyvinvointialueella.

Matkan varrella eteen tulee varmasti myös erilaisia haasteita. 

-Esimerkiksi digitaaliset hoivapalvelut ja niiden samanlainen hyödyntäminen koko hyvinvointialueella vaativat paljon työtä. Tarkoituksena on yhtenäistää digitaalisuutta ja teknologian hyödyntämistä palveluissa ja tukea erityisesti niitä alueita Keski-Suomessa, missä teknologiset ratkaisut eivät vielä ole käytössä, kuvaa Heiskala.

Tiimi odottaa tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

- Lähestymme kevään aikana kuntien ikääntyvien palveluita yhteistyön käynnistämisestä ja tarkemmasta työskentelystä. Meihin voi kuitenkin olla yhteydessä saman tien matalalla kynnyksellä. Odotamme yhteistyötä ja avointa keskustelua kuntien ja eri organisaatioiden ammattilaisten kanssa, sanovat projektityöntekijät.

Image
Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanketiimi

Kuva: Hanketiimin jäsenet

Ylärivi:

 • Anna-Liisa Heiskala, projektipäällikkö, p. 040 647 2663, anna-liisa.heiskala@jyvaskyla.fi
 • Sanna Vesala, projektityöntekijä, henkilöstö, johtaminen ja erityisosaamisen tiimit, p. 040 532 4004, sanna.vesala@jyvaskyla.fi
 • Anne Kauppinen, projektityöntekijä, keskitetty palveluohjaus ja muistipolku, p. 040 516 5690, anne.m.kauppinen@jyvaskyla.fi
 • Heidi Rentola, projektityöntekijä, asiakkaat ja rajapinnat p. 040 3542181, heidi.i.rentola@jyvaskyla.fi
 • Jenni Niskala, projektityöntekijä, henkilöstö, johtaminen ja erityisosaamisen tiimit, p. 040 186 6583, jenni.niskala@jyvaskyla.fi
 • Kirsi Ylönen, projektityöntekijä, henkilöstö, johtaminen ja erityisosaamisen tiimit p. 040 588 7447, kirsi.ylonen@jyvaskyla.fi

Alarivi:

 • Sinikka Tyynelä, projektityöntekijä, asiakkaat ja rajapinnat, p.040 689 6155, sinikka.tyynela@jyvaskyla.fi
 • Tiina Tötterman, projektityöntekijä, keskitetty palveluohjaus ja muistipolku, p. 040 353 7991, tiina.totterman@jyvaskyla.fi
 • Salla Palonen, projektityöntekijä, digitaaliset palvelut ja teknologia, p. 040 681 0700, salla.palonen@jyvaskyla.fi
 • Kati Kemppainen, projektityöntekijä, keskitetty palveluohjaus ja muistipolku, p. 040 667 1107, kati.kemppainen@jyvaskyla.fi
 • Mira Vikström, projektityöntekijä, digitaaliset palvelut ja teknologia, p. 040 623 8223, mira.vikstrom@jyvaskyla.fi

Lue lisää:

Lisätietoja:

 • Anna-Liisa Heiskala, projektipäällikkö, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke, p. 040 647 2663, anna-liisa.heiskala(at)jyvaskyla.fi