Hyppää pääsisältöön
Ammattilainen istuu tietokoneella.

Ammattilaiset kaipaavat rakenteelliseen sosiaalityöhön selkeyttä, kertoo kysely

16.11.2022

Syksyllä tehdyssä kyselyssä kartoitettiin rakenteellisen sosiaalityön toteutusta kunnissa.

Keski-Suomen kunnissa työskentelevät sosiaalihuollon ammattilaiset tarvitsevat koulutusta, keskustelua, aikaa sekä tiedonkulun selkeyttämistä, jotta he voisivat toteuttaa rakenteellista sosiaalityö paremmin työssään, selviää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sosiaalihuollon kehittämisohjelman tekemästä kyselystä.

Keski-Suomen kunnille 31.8.–11.10.2022 tehdyssä kyselyssä kartoitettiin sitä, miten kunnissa työskentelevät sosiaalihuollon ammattilaiset hahmottavat rakenteellisen sosiaalityön ja miten sitä toteutetaan eri kunnissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 20 ammattilaista kaikista Keski-Suomen 22 kunnasta.

Rakenteellinen sosiaalityö pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnan haitallisiin rakenteisiin, jotka aiheuttavat muun muassa asukkaiden syrjäytymis, huono-osaisuutta ja kärsimystä. Sosiaalihuollon ammattilaisilla on oikeus ja velvollisuus tuoda esille, keskustella ja vaikuttaa näihin haitallisiin rakenteisiin. Rakenteellinen sosiaalityö on osa kuntia velvoittavaa sosiaalihuoltoa, josta siirtyy vastuu 1.1.2023 hyvinvointialueille. 

Ajankäyttö ja tiedon hyödyntäminen haastavat ammattilaisia

Rakenteellisen sosiaalityön hahmottamiseen ja toteuttamiseen kunnissa liittyy haasteita. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet sosiaalihuollon ammattilaiset kertoivat tarvitsevansa lisää koulutusta ja keskustelua rakenteellisesta sosiaalityöstä. Haasteena on myös ammattilaisten erilainen ymmärrys siitä, mitä rakenteellinen sosiaalityö tarkoittaa käytännössä. 

Useat kyselyyn vastanneista kertoivat haluavansa tai yrittävänsä edistää asiakkaan oikeuksia ja asemaa osana jokapäiväistä työtään. He kaipasivat kuitenkin vinkkejä siihen, miten kiireisen ja tiiviin työpäivän voi yhdistää rakenteelliseen sosiaalityöhön, etenkin ajankäytön kannalta. Kyselyssä nousi myös esiin huoli siitä, onko rakenteellisesta sosiaalityöstä mahdollista keskustella työyhteisöissä ja -tiimeissä.

Vastanneet kaipasivat keskustelua muun muassa siitä, miten ammattilaiset voivat käsitellä asiakastyössään kertyvää tietoa, kenelle tiedon pitäisi siirtyä sekä onko tietoa käytetty palveluiden kehittämiseen. Noin puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti, että omasta asiakastyöstä kertyvää tietoa on käsitelty kunnissa esimerkiksi sosiaalityön ammattilaisten kesken sekä sosiaalityön johtoryhmissä ja valtuustoissa. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi, että kunnissa toteutetaan rakenteellista sosiaalityötä ja siitä ollaan kiinnostuneita. Vastanneet antoivat esimerkkejä sii, miten yhteistyötä tehdään eri foorumeissa ja eri toimialojen kesken. Vastauksissa kerrottiin kannustamisesta, rohkaisusta sekä rakenteellisen sosiaalityön vaikutuksista muun muassa asiakaslähtöisempien palveluiden kehittämiseen tai lisäresurssien saamiseen.

– Uskon, että asiakastyöstäni kertyvällä tiedolla on merkitystä siihen, että kehitetyt palvelut pysyvät, eli sillä on ollut varmasti vaikutusta budjettiin. Samalla on tullut selväksi, että palvelulla on ollut merkitystä asiakkaalle ja se on lisännyt hänen hyvinvointiaan, kertoo eräs kyselyyn vastanneista.

Rakenteellista sosiaalityötä kehitetään – ilmoittaudu mukaan työryhmään

Sosiaalihuollon kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on luoda rakenteellisen sosiaalityön malli tulevalle Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Mallin kehittämistyö on aloitettu syksyllä 2022 perustetussa hyvinvointialueen laajuisessa rakenteellisen sosiaalityön työryhmässä, joka jatkaa Jyväskylän kaupungissa toimineen rakenteellisen sosiaalityön työryhmän työtä. Ryhmän tarkoituksena on kehittää paitsi mallia myös koko hyvinvointialueen rakenteellista sosiaalityötä.

Ryhmä on toistaiseksi avoin kaikille kiinnostuneille ja mukaan toivotaan erityisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöitä, päättäjiä ja järjestöjen edustajia. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuussa. Seuraava kokous järjestetään etäyhteydellä torstaina 1.12. klo 9–10.30. Lisätietoa ryhmän toiminnasta saa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman projektityöntekijältä Sonja Esseliltä sähköpostitse sonja.essel(at)jyvaskyla.fi.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • Päivi Paavilainen, projektipäällikkö, sosiaalihuollon kehittämisohjelma, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 040 613 9571, paivi.paavilainen(at)jyvaskyla.fi  

  • Sonja Essel, projektityöntekijä, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 040 615 5261, sonja.essel(at)jyvaskyla.fi