Hyppää pääsisältöön

Aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Jani Kokko ja aluehallituksen puheenjohtajaksi Maria Kaisa Aula

1.3.2022

Aluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Jani Kokko, 1. varapuheenjohtajaksi Aila Paloniemi ja 2. varapuheenjohtajaksi Janne Luoma-aho toimikaudeksi 2022–2025.

Aluehallituksen puheenjohtajaksi valittiin Maria Kaisa Aula, 1. varapuheenjohtajaksi Ville Väyrynen ja 2. varapuheenjohtajaksi Mervi Hovikoski. Aluehallituksen koko on 13 jäsentä ja sen toimikausi on 20222025. Aluehallituksen jäseniksi ja heidän varajäsenikseen valittiin (muodossa jäsen, varajäsen)

 • Aula Maria Kaisa, pj., Flink-Liimatainen Piia
 • Väyrynen Ville, 1. vpj., Lajunen Heimo
 • Hovikoski Mervi, 2. vpj., Kautto-Koukka Leena
 • Ahola Lotta, Pippuri Linda
 • Garedew Kaisa, Haaparanta Jukka
 • Kiiskinen Kari, Parkkonen Kari
 • Nissinen Eino, Hovila Sari
 • Puro Markku, Poti Jorma
 • Savolainen Katri, Viitasaari Vilma
 • Tiainen Eila, Pernu Ilkka
 • Ylälehto Jani, Nykänen Jouko
 • Vanhala Mauno, Lahti Matias
 • Vepsäläinen Hilma, Rantanen Riikka

Hallintosääntö hyväksyttiin muutoksin

Aluevaltuusto hyväksyi muutoksin hallintosäännön, joka on voimassa 1. maaliskuuta alkaen. Nyt hyväksytty hallintosääntö pitää sisällään vain ne välttämättömät määräykset, jotka tarvitaan aluevaltuustokauden käynnistyessä. Toimielinorganisaation osalta hallintosääntö sisältää ensimmäisessä vaiheessa vain lakisääteiset toimielimet ja niiden lakisääteiset tehtävät. Aluevaltuuston toiminta ja kokoukset vaativat omat säännöksensä. Myös päätöksenteko- ja kokousmenettely sekä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet vaativat säätelyä jo alkuvaiheessa. Henkilöstöorganisaation osalta hallintosäännön ensimmäinen vaihe pitää sisällään vain hyvinvointialuejohtajan.

Hallintosäännön toinen vaihe on tarkoitus valmistella aluevaltuuston hyväksyttäväksi hyvinvointialuestrategian myötä kesäkuussa 2022 ja kolmas vaihe loppuvuonna 2022.

Hallintosäännön 21 §:stä aluehallituksen tehtävät ja toimivalta poistettiin yksimielisesti kohta 6: päättää osakeyhtiön perustamisesta ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta, aluevaltuutettu Marika Visakorven ehdotuksesta.

Aluevaltuusto perusti hyvinvointialuejohtajan viran. Virka päätettiin yksimielisesti täyttää 6 vuoden määräajaksi aluevaltuutettu Riikka Rantasen ehdotuksesta. Hyvinvointialuejohtajan avoimen viran hoitajana toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toiminut Kati Kallimo 1.3.2022 lukien aina siihen saakka, kunnes hyvinvointialuejohtajan virkaan valittu henkilö ryhtyy hoitamaan tehtävää.

Tarkastuslautakunta

Aluevaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan ja aluevaalilautakunnan sekä aluevaltuuston vaalilautakunnan toimikaudeksi 2022–2025. Tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (muodossa jäsen, varajäsen)

 • Autere Anna-Kaarina, pj., Tuikka Kimmo
 • Hirsjärvi Irma, vpj., Ingervo Sirkku
 • Kytölehto Satu, Ruoppila Ahti
 • Lahtinen Merja, Kässi-Jokinen Saara
 • Lindell Leila, Suomala Antti
 • Puolimatka Tapio, Häkli Helky
 • Silvast Tuomo, Jäntti Leena
 • Suonperä Juha, Heikkinen Maarit
 • Vuori Jouni, Oksanen Harri

Aluevaalilautakunta

Jäsenet

 • Sopo Raimo, pj
 • Laurila Leena, vpj
 • Tuominen Marke
 • Rönnberg Risto
 • Saloinen Pertti

Varajäsenet kutsumajärjestyksessä

 1. Hokkanen Arja
 2. Napari Leevi
 3. Koukkari Helena
 4. Lahtinen Markus
 5. Kaikkonen Riikka

Aluevaltuuston vaalilautakunta

Muodossa jäsen, varajäsen.

 • Nissinen Eino, pj., Lindell Leila
 • Isomöttönen Katja, vpj, Suonperä Juha
 • Isomäki Kauko, Åkerman Arto
 • Jetsu Kati, Pernu Ilkka
 • Hyöky Elma, Lumela Meri                                                       
 • Melville Tony, Peltonen Tuula
 • Tuovila Eetu, Martins Sirpa
 • Visakorpi Marika, Muotka Petteri

Lisäksi aluevaltuusto muun muassa merkitsi tiedoksi kevään strategiaprosessin ja ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

Lisäksi aluevaltuutettu Jukka Hämäläinen teki aluevaltuustoaloitteen koskien nuorisovaltuustoa. Aloitteessa esitettiin, että aluevaltuusto edistää kiintiöpaikkaa lastensuojelun piirissä oleville nuorille Keski-Suomen alueen nuorisovaltuustossa.

Ensimmäisen aluevaltuuston kokouksen kutsui koolle väliaikainen valmistelutoimielin sote-uudistusta koskevan voimaanpanolain mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirjat

Aluevaltuuston esityslista liitteineen löytyy täältä.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan samassa osoitteessa heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä osoitteessa hyvaks.fi maanantaina 7.3.2022.

Lisätietoja:

Aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko, p. 050 341 2860