Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen aluevaltuusto

Aluevaltuusto käsitteli kuntien toimittamia selvityksiä hyvinvointialueelle ja kävi lähetekeskustelun hyvinvointialuestrategiasta

29.3.2022

Selvitykset koskevat siirtyvää henkilöstöä, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevia toimitiloja sekä siirtyvää irtainta omaisuutta, sopimuksia ja vastuita.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston toisessa kokouksessa 29.3. käsiteltiin kuntien ja kuntayhtymien lähettämiä selvityksiä hyvinvointialueelle. Selvitykset koskevat siirtyvää henkilöstöä, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevia toimitiloja sekä siirtyvää irtainta omaisuutta, sopimuksia ja vastuita. Siirtyvän henkilöstön määrä on noin 11 600 työntekijää. Tiloja on esitetty siirtyväksi noin 600 000 m2. Sopimuksia on noin 4 300.

Aluevaltuusto päätti ottaa kuntien ja kuntayhtymien antaman selvitykset ja esitykset vastaan sekä merkitä selvitykset tiedokseen. Aluevaltuusto lähetti ne aluehallitukselle asian valmistelua varten ja velvoitti aluehallituksen tuomaan asian aluevaltuuston hyväksyttäväksi elokuun loppuun mennessä.

Lisäksi aluevaltuuston valtuustoryhmät pitivät puheenvuorot näkemyksistään strategian painopistealueisiin. Aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula kiitti valtuustoryhmiä hyvistä evästyksistä strategiatyöhön ja koosti yhteen puheenvuoroja.

Aulan mukaan puheenvuoroissa toistui ihmislähtöisyys. Yhteistyötä eri toimijoiden, kuten kuntien, järjestöjen, seurakuntien, yritysten ja tutkimustahojen kanssa pidettiin tärkeänä. Yhdenvertaisuus ja osallisuus nousivat myös puheenvuoroissa ja moni toi puheenvuoroissa esiin sen, että ihmisten ja asiakkaiden on saatava ja voitava vaikuttaa palveluihinsa. Vaikuttavuus, palvelujen saatavuus sekä terve Keski-Suomen näyttämisen halu tulivat myös hyvin esille. Henkilöstön osallistumista hyvinvointialueen suunnitteluun pidettiin hyvin tärkeänä.

Strategian ensimmäinen luonnos on aluehallituksessa 10.5. ja aluevaltuuston on tarkoitus hyväksyä hyvinvointialuestrategia 14.6. Syksyllä paneudutaan palvelustrategiaan, jossa määritellään tarkemmin palvelujen tuottamista.

Valtuuston puheenjohtaja Jani Kokko toi esille, että puheenvuoroista välittyi monipuolinen osaaminen ja näkemykset, jotka valtuustolla on ja erityisesti yhteinen tahtotila viedä uudistus eteenpäin yhdessä välittämättä kuntarajoista.

Aluevaltuuston kokousten tallenteet ovat katseltavissa täällä.

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista löytyy aluevaltuuston verkkosivuilta.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan samassa osoitteessa heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä maanantaista 4.4.2022 lähtien.

Lisätietoja

aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko, p. 050 341 2860