Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto

Uutinen

Aluevaltuusto hyväksyi sosiaalisen luototuksen rahaston perustamisen

22.8.2023

Aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan 22.8.2023 sosiaalisen luototuksen rahaston perustamista, yksilöasiainjaoston lausuntoa ja aluevaltuuston jäsenen vaihtumista.

Sosiaalisen luototuksen rahaston perustaminen

Aluevaltuusto hyväksyi sosiaalisen luototuksen rahaston perustamisen ja hyväksyy sen säännöt. Rahaston alkupääoma on Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä valtionavustus 503 000 euroa. Rahastoa kartutetaan tai alennetaan rahaston tuloslaskelman osoittamalla tuloksella tai aluevaltuuston erikseen päättämillä varoilla. Sosiaalisten luottojen lyhennykset palautuvat rahastoon. Rahastosta myönnetään luottoja erikseen päätettyjen myöntämisperusteiden mukaisesti.

Lakiin perustuva sosiaalinen luototus on hyvinvointialueen tehtävänä oleva järjestelmä, jossa haavoittuvassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille tarjotaan matalakorkoisia tai korottomia lainoja, jotta he voivat selviytyä taloudellisista vaikeuksistaan.

Yksilöasiainjaoston lausunto koskien Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitystä

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi yksilöasiainjaoston lausunnon koskien Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitystä vuodelta 2022.

Laaja selvitys piti sisällään muun muassa sosiaaliasiamiehelle vuonna 2022 tulleet asiamäärät, asiakkuuksien sisällöt, asiakkaiden tyytyväisyyden palveluun sekä tietoja yhteydenottotavoista.

Aluevaltuuston jäsenen vaihtuminen

Aluevaltuusto myönsi Matleena Käpille eron aluevaltuuston jäsenyydestä. Aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu aluevaltuuston varajäsenen Sirkku Ingervon Käpin sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käppi pyysi eroa 22.6.2023 Keski-Suomen hyvinvointialueen luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä, joiksi hän ilmoitti opiskelun ja ulkomaille muuttamisen.

Esityslista ja pöytäkirja 

Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta. Aluevaltuusto kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu. 

Lisätietoja: 

  • aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko, p. 050 341 2860