Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto

Aluevaltuusto hyväksyi henkilöstön siirtosuunnitelman ja -sopimuksen

26.4.2022

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan tiistaina 26.4. hyvinvointialueen henkilöstön siirtosuunnitelmaa ja -sopimusta.

Siirtosuunnitelmassa on muun muassa kuvaus yhteistyöstä ja yhteistoiminnasta, tietojen keräämisestä ja siirtyvästä henkilöstöstä sekä keskeisistä henkilöstölinjauksista.

Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä on tämän hetkisen tiedon mukaan noin 11 600 henkilöä. Henkilöstöllä on 505 erilaista tehtävänimikettä. Palkkakulut sivukuluineen ovat noin 525 miljoonaa euroa. Siirtyvää henkilöstöä koskee 200 erilaista paikallista sopimusta ja käytännettä.

Siirtosuunnitelmaa ja siirtosopimusta valmistellaan edelleen tämän vuoden aikana HR-työryhmissä, laajennetussa henkilöstötyöryhmässä ja hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä. Siirtosuunnitelma ja -sopimus tulevat aluevaltuuston käsiteltäväksi uudelleen loppuvuonna 2022.

Aluevaltuusto hyväksyi luonnokset Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja siirtosopimukseksi, joista käyvät ilmi henkilöstön siirron periaatteet.

Vuoden 2022 talousarvion täsmentäminen

Vuoden 2022 käytettävissä oleva valmistelurahoitus on suurempi kuin väliaikaisen valmistelutoimielimen joulukuussa 2021 hyväksymässä talousarviossa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut uusia päätöksiä valmistelurahoituksesta joulukuun lopussa ja maaliskuun lopussa. Lisäksi tilinpäätöksessä vuonna 2021 hyvinvointialueelle maksettuja valtionavustuksia on jaksotettu vuoden 2022 tuloksi siltä osin kuin menot toteutuvat vasta 2022. Valmistelurahoituksen kokonaismäärä on noin 28 miljoonaa euroa. Muuhun kuin ICT-valmisteluun käytettävä valmistelurahoitus on noin 5 miljoonaa euroa ja ICT-valmisteluun noin 23 miljoonaa euroa. Rahoituksella voidaan turvata siirtymän kannalta välttämättömien ICT-hankkeiden valmistuminen.

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen muutetun talousarvion vuodelle 2022 ja päätti, että talousarvion sitovuustasoja ovat tilikauden tulos 0 euroa ja investointien loppusumma 3 147 euroa.

Lisäksi aluevaltuusto päätti valita Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 1.7.2021-31.12.2021 hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen BDO Audiator osakeyhtiön. Tarjouksen hinta on 2 700 euroa.

Aluevaltuuston valtuustoryhmät pitivät myös strategiavalmisteluun liittyvät puheenvuorot ja asiasta käytiin lähetekeskustelu.

Kokouksessa jätettiin Marika Visakorven (KD), Katja Isomöttösen (Kok.), Tony Melvillen (SDP), Eila Tiaisen (Vas.), Meri Lumelan (Vihr.), Kauko Isomäen (PS) ja ym. valtuutettujen valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen rahaston perustamisesta.

Aluevaltuuston kokousten tallenteet ovat katseltavissa osoitteessa hyvaks.fi/aluevaltuusto.

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista löytyy osoitteesta hyvaks.fi/aluevaltuusto.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan samassa osoitteessa heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä maanantaista 2.5.2022 lähtien.

Lisätietoja

aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko, p. 050 341 2860