Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosääntöön täydennyksiä

6.9.2022

Aluevaltuusto hyväksyi tänään 6.9. kokouksessaan Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntöön täydennyksiä, jotka koskevat muun muassa toimialajohtajien, vastuualuejohtajien ja palvelujohtajien toimivallan määrittelyä.

Kunkin organisaatiotason johtajalla ja esihenkilöllä on vastuu johtamansa kokonaisuuden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä, ellei lainsäädäntö, hallintosääntö tai muu mahdollinen toimivallan siirtoa koskeva päätös muuta määrää.

Myös aluevaltuuston tehtäviä tarkennettiin. Hallintosäännön täydennykset huomioivat myös tarkastuslautakunnan ehdotuksen sen toimintaa ja tehtäviä koskeviksi määräyksiksi.

Lisäksi teknisenä korjauksena hallintosäännön 21 pykälän 2 momentista poistettiin kohta 6 yksimielisellä päätöksellä.

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan tänään 6.9.

Hallintosääntöä on tarkoitus täydentää vielä myöhemmin muun muassa toimielin- ja johtoryhmärakenteilla sekä ns. professiovastuilla eli lääketieteen, hoitotieteen ja sosiaalihuollon vastaavien asiantuntijajohtajien tehtävillä, valta- vastuu- ja raportointisuhteilla sekä sijoittumisella hyvinvointialueen organisaatiossa. Hallintosäännön seuraavista täydennyksistä on tarkoitus päättää aluevaltuuston kokouksessa 4.10.

Aluevaltuusto sai katsauksen kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista

Tällä hetkellä kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyviksi ehdotettuja sopimuksia analysoidaan hyvinvointialueen tarpeiden näkökulmasta. Analysoinnissa näkökulmina ovat sopimusten määrä; päällekkäisyydet ja aukot sekä elinkaari; niiden liikkumavara (mm. laajentamismahdollisuudet) sekä niiden kustannukset ja kustannuserot.

Analyysin perusteella sopimuksia tullaan käyttämään sellaisenaan, yhdistettynä, jaettuna tai muutettuna. Sopimuksia voidaan myös päättää. Sopimuksia on tarkastelussa yli 4 500 kappaletta

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi sopimussiirtojen valmistelutilanteen ja velvoitti aluehallituksen tuomaan asian aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.11. mennessä.

Hyvinvointialueelle siirtyy noin 700 ICT-sopimusta

Keski-Suomen kunnat ja kuntayhtymät ovat laatineet ehdotukset myös siirtyviksi ICT-sopimuksiksi. Aluevaltuusto otti vastaan ehdotukset maaliskuun lopussa ja siirsi siirtyvien sopimusten käsittelyn aluehallitukselle. Kuntien kohdalta sopimusanalyysissä ICT-sopimuksia on kaikkiaan 433. Tämän hetken analyysin perusteella sopimuksista olisi siirtymässä 379 eli ne ovat tarpeellisia hyvinvointialueen toiminnan kannalta. Osaa sopimuksista ja niiden tarpeellisuutta tarkastellaan vielä. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä siirtyy 332 ICT-kokonaisuuteen liittyvää sopimusta.

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset ja valtuutti hyvinvointialuejohtajan tekemään päätökset vielä selvityksessä olevien sopimusten osalta.

Lisäksi tehtiin seuraavat valtuustoaloitteet:

  • Aluevaltuutettu Mauno Vanhalan (Kesk.) aloite, joka koskee perusterveydenhuollon maksujen poistoa pienituloisilta.
  • Aluevaltuutettu Linda Pippurin (Kok.) aloite, joka koskee neuropsykologisen strategian valmistelua.

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista on osoitteessa hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla osoitteessa www.hyvaks.fi heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Lisätietoja:
aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko, p. 050 341 2860