Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutetut

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosääntöön täydennyksiä

28.6.2022

Aluevaltuuston kokouksessa 28.6. hyväksyttiin Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntöön täydennyksiä. Täydennykset koskevat muun henkilöstöorganisaatiota, nimittämisissä käytettävää ns. yksi yli periaatetta ja valtuustoryhmien tukemista.

Hallintosääntöön lisättiin henkilöstönorganisaatio toimiala- ja vastuualuetasolle saakka. Lisäksi hyvinvointialuejohtajan tehtävää ja toimivaltaa täsmennettiin.

Hallintosääntöön lisättiin kohta valtuustoryhmien tukemisesta. Valtuustoryhmien kesken on sovittu, että ryhmäraha on tänä vuonna maksimissaan 1 000 euroa aluevaltuutettua kohden.

Aluevaltuutettu Luoma-Aho teki hallintosääntöön muun muassa aluevaltuutettu Nissisen ja Hirsjärven kannattamana muutosesityksen, jolla täsmennetään palkkiokäytäntöjä. Muutosesityksen mukaan ”Luottamushenkilölle, joka osallistuu aluevaltuuston, aluehallituksen tai lautakunnan iltakouluun, kokouksen muodossa järjestettyyn koulutukseen tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen, maksetaan ao. toimielimen jäsenen kokouspalkkio. Palkkiota iltakoulusta ei makseta erikseen, jos se pidetään toimielimen kokouksen yhteydessä.” Aluevaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hallintosääntöön ei otettu kohtaa yli 3 tuntia kestävien toimielinten kokousten korotetuista palkkioista.  Aluevaltuutettu Tiainen teki muutosesityksen aluevaltuutettu Lumelan kannattamana, että korotettua palkkiota yli 3 tuntia kestävistä kokouksista ei oteta hallintosääntöön. Muutosesitys hyväksyttiin äänin 35-30.

Hallintosääntöön ei otettu tässä vaiheessa tarkastuslautakunnan ehdottamia lisäyksiä. Aluehallituksen pohjaehdotus sai äänestyksessä 49 ääntä ja aluevaltuutettu Autereen muutosesitys 16 ääntä.  Aluevaltuutettu Autereen tekemä ja aluevaltuutettu Hirsjärven tukema muutosesitys oli, että tarkastuslautakunnan ehdotukset hallintosääntöön hyväksyttäisiin sellaisinaan.

Lisäksi aluehallituksen puheenjohtajalle tulee mahdollisuus toimia osa-aikaisessa luottamustoimessa. Aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula jääväsi itsensä asian käsittelystä.

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista on osoitteessa hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla osoitteessa www.hyvaks.fi heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä osoitteessa www.hyvaks.fi maanantaina 4.7.2022.

Lisätietoja:

aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko, p. 050 341 2860