Hyppää pääsisältöön

Strategia

Ihmislähtöisyys on kantava teema Keski-Suomen hyvinvointialueen strategialuonnoksessa. Ihmislähtöisyys näkyy hyvinvointialueelle ehdotetuissa arvoissa ja se on ollut vahvasti esillä kun hyvinvointialueen strategiasta on käyty keskustelua.

Hyvinvointialueen arvoiksi on ehdolla kolme eri teemaa: ihmislähtöisyys ja yhdenvertaisuus, avoin yhteistyö sekä luotettavuus ja vastuullisuus myös tulevien sukupolvien kannalta.

Kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta

Strategialuonnoksessa hyvinvointialueen päämääräksi on nostettu se, että keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärjessä. Hyvinvointialueen tavoitteena on myös olla vetovoimainen, jotta myös hyvinvointialue ja sen palvelut vahvistaisivat Keski-Suomen elinvoimaisuutta.

Se, miten päämäärään eli visioon on tarkoitus päästä, on tiivistetty strategialuonnoksen menestystekijöihin.

Strategialuonnokseen on nostettu kuusi menestystekijää:

 1. Ihmislähtöiset ja kustannusvaikuttavat palvelut sekä saumaton palvelujen yhteensovittaminen
 2. Hyvinvoiva, osaava ja osallistuva henkilöstö
 3. Vankka tietopohja ja systemaattinen tiedon hyödyntäminen
 4. Sujuva ja saumaton kumppanuus
 5. Aktiiviset ja osallistuvat asukkaat sekä toimivat ennaltaehkäisevät palvelut
 6. Toiminnan tavoitteellinen kehittäminen ja uudistaminen

Strategiatyön eteneminen

Aluevaltuuston on tarkoitus päättää hyvinvointialuestrategiasta 14.6.2022. Palvelustrategiaa työstetään keväällä 2023.

Liitteet:

Hyvä arki kaikille – Keski-Suomen hyvinvointialueen keskustelutilaisuudet

Mikä on Keski-Suomen hyvinvointialue? Millainen sen tulisi olla? Miten sen tulisi palvella asukkaitaan? Millaisia odotuksia eri toimijoilla ja sinulla keskisuomalaisena on hyvinvointialueelle ja sen työtä ohjaavalle strategialle? 

Hyvä arki kaikille -keskustelutilaisuudet kiersivät Keski-Suomen kuntia keväällä 2022.

Keskustelukierros jatkuu syksyllä 2022. Keskustelutilaisuuksia järjestetään:

 • Muuramessa tiistaina 27.9. klo 18:00 – 19:30
 • Äänekoskella tiistaina 11.10. klo 18:00 – 19:30
 • Laukaassa tiistaina 8.11. klo 18:00 – 19:30
 • Keuruulla tiistaina 22.11. klo 18:00 – 19:30

Lisätietoja

 • aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697 
 • vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302 
 • tilaisuuksien järjestelyt: viestinnän asiantuntija Hanne Joenaho, p. 014 269 5946