Hyppää pääsisältöön

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää, jos henkilöllä tai perheellä on erityisiä tarpeita tai olosuhteet sitä vaativat. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. Täydentävän toimeentulotuen myöntämisen kriteerit Keski-Suomen hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen on kirjattu erilliseen asiakirjaan.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevälle toimeentulotuelle ei ole yksiselitteisiä myöntämisen kriteerejä, vaan viranhaltijat käyttävät sitä myönnettäessä laajaa harkintaa.

Kenelle

Henkilöille, jotka tarvitsevat perustoimeentulon lisäksi täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea erityisten tarpeiden tai olosuhteiden takia.

Toimi näin

Kun sinulla on perustoimeentulotuen päätös Kelasta, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sähköisesti Omapalvelun kautta, mikäli Omapalvelu on ollut kunnassasi käytössä. Voit myös toimittaa hakemuksesi sosiaalitoimistoon.