Hyppää pääsisältöön

Nepsykonsultaatioryhmät

Nepsykonsultaatioryhmät tarjoavat erityistason verkostokonsultaatiota perustason lähipalveluiden tueksi. Konsultaatioryhmältä voi hakea apua lapsen (7–12v.) ja nuoren (13–16 v.) neuropsykiatristen vaikeuksien ymmärtämiseen, diagnosointiin ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen sekä arjen tukitoimien suunnitteluun.

Nepsykonsultaatioryhmän jäsenillä on vahva kokemus neuropsykiatrisista häiriöistä. Mukana tapaamisissa on huoltajan lisäksi lapsen tai nuoren muita lähiaikuisia sekä lääkäri kouluterveydenhuollosta. Lapsi itse ei osallistu tapaamisen, mutta nuori on ainakin osan aikaa mukana keskustelussa. Nuoren osallisuus varmistetaan siten, että joku lähityöntekijöistä nimetään nuoren äänen kuulijaksi. Hän tutustuu nuoreen ja nuoren ajatuksiin etukäteen. Konsultaatiotilanteessa hän pyrkii auttamaan nuorta ajatusten kuvaamisessa. Työryhmän jäsenten riittävä etukäteistieto lapsen tai nuoren tilanteesta varmistetaan etukäteen tilanteen jälkeen kerätyllä palautteella, jota pyydetään kaikilta tilanteeseen osallistuneilta henkilöiltä.

Kenelle

7–16-vuotiaille lapsille ja nuorille ja heidän lähipiirilleen, jotka tarvitsevat tukea neuropsykiatristen vaikeuksien ymmärtämiseen, diagnosointiin ja arjen tukitoimien suunnitteluun.

Toimi näin

Nepsykonsultaatioryhmiin ohjaudutaan lapsen tai nuoren lähityöntekijöiden aloitteesta.