Hyppää pääsisältöön

Nepsy-tiimi

Neuropsykiatrisen tuen ja kuntoutuksen tiimimme (nepsy-tiimi) palvelee 5–18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat neuropsykiatrisiin vaikeuksiinsa tukea, mutta eivät kuulu erikoissairaanhoidon tai vammaispalveluiden piiriin. Lasten ja nuorten ohella tukea tarjotaan heidän perheilleen ja muulle lähiverkostolle.

Nepsy-tiimi tarjoaa lapselle tai nuorelle ja lähiaikuisille tietoa diagnoosin asettamisen jälkeen sekä seuraa suunniteltujen tukitoimien toteutumista.

Nepsy-tiimissä työskentelee tällä hetkellä psykologi, kuntoutusohjaaja ja osa-aikainen lääkäri. Tiimi on täydentymässä syksyllä 2023. 

Nepsy-tiimi:

  • tarjoaa tietoa nepsystä ja diagnoosista asiakkaille sekä lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille
  • konsultoi asiakkaan tuen, hoidon ja kuntoutuksen kysymyksissä
  • tarjoaa palveluohjausta 
  • tekee rajatusti nepsy-haasteiden arviointia ja tutkimuksia.

Nepsy-tiimin työntekijät osallistuvat nepsykonsultaatiota antaviin työryhmiin ja lasten kuntoutustyöryhmiin.

Kenelle

5–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea neuropsykiatrisiin haasteisiinsa

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä nepsytiimiin oma-aloitteisesti soittoajalla saadaksesi yleistä ohjausta ja neuvontaa.