Hyppää pääsisältöön
Kaksi henkilöä kirjastossa.

Työhönvalmennus (IPS)

Edistämme mielenterveyskuntoutujien paluuta tai pääsyä työmarkkinoille sekä työssä pysymistä IPS – Sijoita ja valmenna! -toimintamallin mukaisella työhönvalmennuksella.

Palvelussa etsimme työnhakijalle avoimilta työmarkkinoilta työsuhteisen työpaikan, joka vastaa työnhakijan mielenkiinnon kohteita, voimavaroja ja osaamista. Palveluun voi hakeutua asiakkaaksi esimerkiksi peruspäivärahalla, työttömyysetuudella, sairauspäivärahalla, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä.

Työhönvalmennus (IPS, Individual Placement and Support) toteutetaan yhteistyössä työnhakijan, psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen palveluiden, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) sekä työllisyyspalveluiden kanssa. Työnhakija saa tarvittavan tuen työllistymiseen IPS-työhönvalmentajalta, joka on prosessissa mukana työnhakijan yksilöllisten tarpeiden mukaisen ajan. IPS-työhönvalmentaja tarjoaa tukea myös työantajalle ja työyhteisölle.

IPS-työhönvalmennus toteutetaan osana Keski-Suomen hyvinvointialueen kestävän kasvun ohjelmaa. Toiminnan seurannasta vastaa sosiaali- ja terveysministerilö ja toimintaa rahoittaa Euroopan unioni.

Voit lukea lisää IPS-toimintamallista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.