Hyppää pääsisältöön

Lasten ja nuorten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla tuetaan lapsen kehitystä ja toimintakykyä. Toimintaterapia alkaa toimintaterapia-arvioinnilla, joka suunnitellaan yksilöllisesti. Arviointikäynnillä arvioidaan muun muassa kehonhallintaa ja kehonhahmottamista, käden taitoja ja näönvaraista hahmottamista sekä leikki- ja vuorovaikutustaitoja. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan yhdessä huoltajan kanssa tukitoimia lapsen kehityksen tukemiseksi (esimerkiksi kehitystä tukeva harrastetoiminta, ryhmätoiminta tai yksilöllinen toimintaterapia). Painopiste on huoltajien ja lapsen lähitoimijoiden ohjaamisessa. 

Toimintaterapiaa toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan vastaanotto-, koti-, päiväkoti-, koulu- tai asiointikäynteinä tai etävastaanottona. Terapiajaksot toteutuvat joko yksilö- tai ryhmäkäynteinä. 

Toimintaterapeutti arvioi myös pienapuvälineiden tarvetta ja opastaa niiden käytössä sekä osallistuu asunnonmuutostöiden suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan. 

Kenelle

Lapsille ja nuorille, joille ikätasoinen osallistuminen arjen toimintoihin on haasteellisia kehityksen viivästymisen, sairauden tai vamman takia.

Toimi näin

Aloitteen tai lähetteen toimintaterapiaan voi tehdä terveydenhuollon ammattilainen tai varhaiskasvatuksen tai koulun erityisopettaja. Terapeutti ottaa yhteyttä perheeseen käyntiajan sopimiseksi.