Hyppää pääsisältöön

Järjestöt

Järjestöt palveluiden kehittämisessä

Yhteistyö keskisuomalaisten järjestöjen kanssa on meille tärkeää, sillä järjestöjen toiminnan avulla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Järjestöjen toiminnat täydentävät julkisia palveluita, esimerkiksi järjestöjen tarjoama tuki voi olla osa palveluketjua tai -kokonaisuutta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistus vaikuttavat keskisuomalaisten järjestöjen toimintaan. Teemme tiivistä yhteistyötä ja käymme vuoropuhelua järjestöjen kanssa muun muassa hyvinvointialueen järjestö- ja osallisuusfoorumeissa sekä järjestöjen ja Keski-Suomen maakunnan kumppanuuspyödässä.

Järjestöt tuovat oman asiantuntemuksensa ja jäsenistönsä asiakaskokemustiedon palveluiden kehittämiseen. Järjestöjen tarjoama tieto- ja neuvontatuki sekä muut palvelut kuten ryhmä- ja vertaistoiminta huomioidaan osana palvelukokonaisuutta. Myös järjestöjen keskinäinen yhteistyö on tärkeää asiakkaiden tarpeiden ja kokonaisuuksien hahmottamisen kannalta.

Järjestöt mukana kehittämistyössä

Järjestöyhteistyön ja osallisuuden toimintamallit

Keski-Suomen järjestöyhteistyön ja osallisuuden toimintamallit ovat valmistuneet ja odottavat tällä hetkellä hyvinvointialueen tulevien luottamushenkilöiden käsittelyä.

Olemme keränneet kommentteja mallien sisällöistä asukkailta, järjestöiltä, ammattilaisilta, kokemusasiantuntijoilta ja vapaaehtoisilta.

Tavoitteena oli rakentaa toimintamallit, jotka ovat sekä toimintaa kehittäviä että realistisia, ja jotka ottavat huomioon Keski-Suomen asukkaiden, järjestöjen ja kuntien sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen näkökulmat. 

Julkaisemme toimintamallit verkkosivuillamme keväällä 2022. 

OmaKS.fi-palvelussa kootusti järjestöt

Järjestöt tarjoavat jäsenilleen muun muassa vertaistukea, tietoa sairauksiin tai eri elämäntilanteisiin, hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyen sekä virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa. OmaKS.fi:lle, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen verkkosivuille on koottu paikallisia, maakunnallisia sekä valtakunnallisia järjestöjä.

Tutustu OmaKS.fi:n järjestöt-sivuun
.

Yhdistystori.fi-palvelu yhdistyksesi työkaluksi

Kannustamme Keski-Suomessa toimivia järjestöjä päivittämään ja ylläpitämään tietojaan yhdistystori.fi-palvelun on kautta. Sivustolla saat yhdistyksellesi näkyvyyttä tuhansille palvelun käyttäjille.

Kerro palvelussa järjestöstänne tai yhdistyksestänne sekä toiminnastanne helposti ja maksutta. Palvelusta löydät myös toimintaanne kehittäviä koulutuksia, työkaluja, yhteistyöverkostoja sekä tukea ja neuvontaa.

Etsi yhdistyksiä ja järjestöjä
Yhdistystorin hakukoneella.

Uutiskirjeet

Järjestöille suunnatuissa uutiskirjeissä kerromme muun muassa hyvinvointialueen valmistelusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistuksen ajankohtaisista asioista järjestöjen näkökulmasta. Liity uutiskirjeen tilaajaksi lomakkeella.  

Viimeisimmät uutiskirjeet: