Hyppää pääsisältöön

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon ympärivuorokautista järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan.

Lyhytaikainen perhehoito on vaihtoehto omaishoitajan vapaiden järjestämiseksi. Perhehoitoperheessä asutaan ennalta sovittu ajanjakso, joka voi olla kestoltaan muutamasta päivästä pariin viikkoon.

Pitkäaikainen perhehoito voi olla itsenäiseen elämään kuntouttava välivaihe tai pysyvämpi asumisen järjestely. Henkilöille, jotka eivät voi asua omassa kodissaan, pitkäaikainen perhehoito on hyvä vaihtoehto.

Määräaikaista perhehoitoa toteutetaan väliaikaisena järjestelynä esimerkiksi sairaalasta kotiutuessa, perhehoitopaikkaa vaihdettaessa tai odotettaessa pitempiaikaista asumispaikkaa.

Säännöllinen päiväaikainen perhehoito on säännöllistä, toistuvaa ja suunnitelmallista, ja se tulkitaan lyhytaikaiseksi perhehoidoksi. Hoidon kesto 8–10 tuntia vuorokaudessa. Perhehoito tapahtuu perhekodissa.

Kotiin annettava perhehoito. Perhehoidossa voi olla myös yksin asuva henkilö, joka tarvitsee hetkellisesti tavallista enemmän huolenpitoa. Lyhytaikaista perhehoitoa annetaan myös hoidettavan kotiin.

Osapäiväisessä perhehoidossa vietetään enintään 10 tuntia tai muu sovittu ajanjakso päivällä tai illasta aamuun. Päivällä tapahtuva osapäiväinen perhehoito on vaihtoehto päiväkeskukselle.

Perhehoidossa eletään yhdessä arkea. Osavuorokautiseen perhehoitoon sisältyy aterioista aamupala, lounas sekä päiväkahvi. Yön yli kestävään perhehoitoon sisältyy yöpyminen ja edellä mainittujen aterioiden lisäksi päivällinen ja iltapala.

Kenelle

Vanhuksille, vammaisille, sairaille ja lapsille, jotka tarvitsevat paljon tukea arkeensa sekä heidän läheisilleen.