Hyppää pääsisältöön
Lääkäri mittaa asiakkaan verensokerin.

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kehittäminen

Kehitämme tyypin 2 diabeteksen hoitoa, ennaltaehkäisyä ja varhaiseen diabetesriskin sekä tyypin 2 diabeteksen tunnistamista. Tuemme asiakkaita elämäntapamuutoksen toteuttamisessa.

Ennaltaehkäisy, varhainen tunnistaminen ja elämäntapaohjaus

Kehittämistyössämme panostamme ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen diabetesriskin sekä tyypin 2 diabeteksen tunnistamiseen. Olemme luoneet elämäntapaohjaukseen digitaalisen asiakaspolun, joka löytyy Omaks.fi-palvelusta, Keski-Suomen digitaalisesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Lisäksi pyrimme siihen, että asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen elämäntapamuutoksen toteuttamiseksi yksilö- tai ryhmäohjauksessa. Olemme luoneet yhtenäiset prosessit kutsuntaikäisten nuorten, raskausdiabeetikoiden sekä aikuisten ja ikääntyvien systemaattiseen elämäntapaohjaukseen. Vahvistamme sosiaali- ja terveyspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä järjestöjen välistä yhteistyötä.

Sähköiset itse- ja omahoitopalvelut

Pilotoimme Onnikka-painonhallintasovellusta elämäntapamuutosten tueksi ja keräämme samalla vaikuttavuustietoa pilotin hyödyistä. Jos pilotin tulokset ovat hyviä, pyrimme saamaan sovelluksen painonhallinnan tueksi pysyvään käyttöön hyvinvointialueelle 

Olemme pilotoineet omaseurantasovellusta verensokerin, verenpaineen ja astman seurannan sujuvoittamiseksi ja saaneet tästä positiivisia asiakas- ja ammattilaiskokemuksia. Lisäksi olemme todenneet omaseurantasovelluksen säästävän sekä ammattilaisten että asiakkaiden aikaa, parantavan seurantatiedon luotettavuutta sekä sujuvoittavan omaseurantaprosesseja. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa omaseurantasovellus olisi käytössä jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa.  

Olemme kehittäneet yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ekosysteemi -hankkeen kanssa vastasairastuneen tyypin 2 diabeetikon hoidon tueksi ensimmäisen perusterveydenhuollon pitkäaikaissairaan digihoitopolun. Digihoitopolkua pilotoidaan eri alueilla Keski-Suomessa vuoden 2023 loppuun saakka. Digihoitopolussa asiakas saa käyttöönsä sovelluksen, jossa on kattavasti perustietoa diabeteksesta, erilaisia omahoito-ohjeita, ammattilaisen yksilöllisesti aikatauluttamat seurantakäyntien ajankohdat sekä erilaisia kyselyitä. Diabeetikko voi käyttää sovellusta vuoden ajan sairastumisestaan. 

Hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

Olemme käynnistäneet Keski-Suomen laatuverkoston toiminnan alueemme asukkaiden hoidon ja palveluiden laadun sekä vaikuttavuuden parantamiseksi. Olemme aloittaneet työn tyypin 2 diabeetikoiden hoidon laadun parantamisesta. Laaturekisterin avulla olemme tunnistaneet, että tyypin 2 diabeetikoiden kolesterolitasapainoa on tarpeen parantaa. Tuemme ammattilaisia kiinnittämään tähän huomiota puhelin- ja vastaanottotyössä sekä ottamaan yhteyttä huonossa hoitotasapainossa oleviin diabeetikoihin. Lyhyessä ajassa potilaiden kolesterolitasapainoissa on tapahtunut merkittävää paranemista ja tämän avulla on mahdollista ehkäistä muun muassa sydän- ja aivotapahtumia. Jatkossa Keski-Suomen laatuverkosto työskentelee myös muiden tunnistettujen hoito- ja laatuvajeiden parantamiseksi. 

Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen

Olemme valmistelleet elämäntapaohjauksen perusteet ja syventävän koulutuksen yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Lisäksi olemme olleet mukana valmistelemassa Diabeteksen perusteet -monimuototaitokoulutusta Keski-Suomeen.

Yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutuspalveluiden kanssa olemme valmistelleet diabeteshoitotyön asiantuntijakoulutusta Keski-Suomeen. Elämäntapaohjaus- ja diabeteskoulutukset ovat suunnattu hyvinvointialueen ammattilaisille, jotka työssään toteuttavat elämäntapaohjausta tai kohtaavat diabeetikoita. 

Vaativan diabeteksen hoito 

Vaativan diabeteksen hoidon laadun parantamiseksi valmistelemme diabeteskeskusta. Tavoitteenamme on yhtenäistää vaativan diabeteksen hoidon prosesseja, parantaa diabeteksen hoidon laatua sekä kustannusvaikuttavuutta. Moniammatillinen vaativan diabeteksen hoidon yksikkö mahdollistaa nykyistä selkeämmän johtamisrakenteen, vaikuttavuuden ja laadun seurannan sekä helpottaa päivittäisjohtamista. Diabeteskeskuksen ammattilaiset, diabeteshoitajat ja -lääkärit, hoitavat potilaita sosiaali- ja terveyskeskuksissa sekä ovat muiden ammattilaisten konsultoitavissa haastavissa tilanteissa. Diabeteskeskuksen valmistelussa on mukana laajasti vaativan diabeteksen hoidon asiantuntijoita eri puolilta Keski-Suomea. 

Lisätietoja:

  • Miina-Maria Kivelä, projektityöntekijä, palveluketjut, p. 050 454 7873, miina-maria.kivela(at)jyvaskyla.fi
  • Mari Rantamäki, projektipäällikkö, palveluketjut, p. 050 311 8609, mari.rantamaki(at)jyvaskyla.fi